Biebrza_022_AOKKBiebrzański Park Narodowy
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 5

Biebrzański Park Narodowy

kategoria: przyroda » park narodowy autor: Carta Blanca

Biebrzański Park Narodowy. Największy park narodowy w Polsce został utworzony w 1993 r. w celu ochrony rozległych torfowisk doliny rzeki Biebrzy oraz niezwykłego bogactwa gatunkowego tutejszej flory i fauny. Ornitologiczny raj Biebrzy ? dający możliwość obserwacji m.in. tokujących batalionów czy sowy błotnej ? co roku, zwłaszcza wiosną, przyciąga turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Aby usłyszeć wodniczkę lub zobaczyć żerujące żurawie czy tańczące cietrzewie, miłośnicy ptaków przyjeżdżają tu aż z Japonii. Doczekali się nawet swojej własnej nazwy ? biebrznięci. Turystom przybywającym nad Biebrzę w mroźne dni polecana jest wyprawa na Bagno Podlaskie. Ten podmokły obszar, na którym na żwirowym, piaszczystym oraz ilastym podłożu znajdują się grube pokłady torfu, uważany jest za jedno z najlepiej zachowanych bagien na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego Rozległe Bagno Ławki to raj dla ornitologów. Na tym największym w dolinie Biebrzy otwartym terenie bagiennym na niskim torfowisku gniazdują i żerują wodniczki, bataliony, bieliki, bekasiki, słonki i błotniaki zbożowe. Co roku we wrześniu w Biebrzańskim Parku Narodowym, m.in. na Batalionowej Łące, urządzane są Mistrzostwa...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.