Binarowa
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Binarowa

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Kościół św. Jakuba Młodszego Apostoła w Binarowej został w 2003 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO wraz z kilkoma innymi drewnianymi świątyniami Małopolski. Zbudowany około 1500 r. z drewna jodłowego, ma niezwykłe wnętrze, pokryte w całości malowidłami z początku XVI i z XVII w. Najstarsze, późnogotyckie, są te, które zdobią sklepienie prezbiterium i nawy. W ołtarzu głównym znajduje się gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1430 r. Z XVII w. pochodzą obrazy w ołtarzach bocznych: uznawany za cudowny wizerunek Matki Boskiej – wedle podań podarowany przez króla Jana Kazimierza – oraz przejmujący obraz Chrystusa Ubiczowanego. Dzwon wiszący na murowanej dzwonnicy (z 1901 r.) został odlany w 1522 r.
link http://www.finkelgate.com/ (użytkownik niezalogowany) 2013-10-18 10:54:38

link http://www.finkelgate.com/