Biskupin muzeum archeologiczne
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 5

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

kategoria: muzeum/skansen autor: Carta Blanca

Początki rezerwatu w Biskupinie sięgają 1933 r., kiedy to odkryte podczas szkolnej wycieczki pale sterczące przy brzegu Jeziora Biskupińskiego okazały się pozostałościami prehistorycznego osiedla kultury łużyckiej z około 740 r. p.n.e. Utworzony park archeologiczny zajmuje obecnie 24 ha powierzchni. Znajduje się on pod opieką Muzeum Archeologicznego. Zbiory zgromadzone w pawilonie głównym muzeum przybliżają życie mieszkańców Biskupina z przełomu epoki brązu i żelaza. Osada biskupińska to nie tylko atrakcja turystyczna, miejsce edukacji, zabawy, ale także centrum archeologii eksperymentalnej. Naukowcy starają się odtworzyć wszystko, co składało się na codzienność mieszkańców dawnej osady – nie tylko obiekty i przedmioty, lecz także narzędzia i technologie, z których wykorzystaniem powstawały, oraz typowe prace i sposoby, jakimi je wykonywano. W zrekonstruowanym, wczesnośredniowiecznym piecu wypieka się chleb z pszenicy uprawianej w rezerwacie i mielonej na kamiennych żarnach, w piecach garncarskich wypala się naczynia, hodowane są zwierzęta spokrewnione z tymi, które żyły na tym terenie kilkaset lat temu: koniki polskie, owce wrzosówki, kozy. Jak przed wiekami uprawia...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: