Blizne
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Blizne

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Wśród sześciu wpisanych w 2003 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO drewnianych kościołów południowo-wschodniej Polski znajduje się świątynia w Bliznem. Wbrew utartym poglądom gotyckie świątynie wiejskie nie zostały wyciosane rękoma miejscowych cieśli, ale stanowią dzieła wyspecjalizowanych warsztatów rzemieślniczych, dlatego też są to konstrukcje architektonicznie doskonałe, wysokiej klasy artystycznej. Kościół Wszystkich Świętych powstał w 2. połowie XV w., w XVII w. dobudowano doń wysoką wieżę izbicową i soboty (rozebrane w XIX stuleciu). Dziś zaskakuje jasnym kolorem wymienionych gontów, pokrywających ściany zewnętrzne i dach. Najstarsza zdobiąca wnętrze polichromia pochodzi z 1549 r. i stanowi rodzaj Biblii w obrazach (tzw. Biblia ubogich), gdyż przedstawia sceny z Pisma Świętego. Jedną ze ścian zajmuje w całości wizja Sądu Ostatecznego. Z XVII i XVIII w. pochodzi większość bogatego wyposażenia świątyni (oprócz gotyckiej figury Matki Bożej, umieszczonej w ołtarzu bocznym). Kościół, do którego dawniej przylegał cmentarz, otacza drewniane ogrodzenie z murowanymi kapliczkami, wybudowanymi w XIX w.
Okay I'm coencnivd. Let's put it to action. (użytkownik niezalogowany) 2014-02-06 02:32:32

Okay I'm coencnivd. Let's put it to action.

I love reading these articles because they're short but intfomarive. (użytkownik niezalogowany) 2014-02-05 15:05:42

I love reading these articles because they're short but intfomarive.