Chełm
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Chełm

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Chełm – jeden z Grodów Czerwieńskich, o które walczyły państwo Piastów i Ruś – ostatecznie w granicach Polski znalazł się w 1366 r. Przedmiotem sporów między Polską a Ukrainą stał się ponownie po 1918 r., a kwestię jego przynależności rozstrzygnięto dopiero w 1945 r. Podejmowane w tym czasie próby rozwiązania konfliktu przy użyciu siły przyniosły wiele ofiar po obu zwaśnionych stronach. Od najdawniejszych czasów miasto stanowiło centrum wyznaniowe dla wielu religii. Było częścią prawosławnej Rusi, a następnie katolickiej Polski. Od końca XVII w. stało się jednym z najważniejszych ośrodków kościoła unickiego. Utworzono tu diecezję unicką, którą władze carskie w okresie zaborów zamieniły na prawosławną. W XIX i 1. połowie XX w. najliczniejszą grupą wyznaniową stali tu się żydzi, stanowiący w przededniu wybuchu II wojny światowej blisko połowę (15 000) mieszkańców miasta. W północno-zachodniej części Wzgórza Katedralnego znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska, zwanego obecnie Wysoką Górką. Jest to sztucznie usypane wzniesienie o wysokości 15 m. W sąsiedztwie uwagę przyciąga olśniewająca biel kościoła Narodzenia NMP, będącego dawniej katedrą unicką. Wnętrze trójnawowej...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.