Gołąb
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Gołąb

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Do odwiedzenia kościoła w Gołąbiu zaprasza tablica umieszczona tuż przy drodze nr 801, nazywająca tę świątynię „Perłą Renesansu”. Jednak styl kościoła św. św. Floriana i Katarzyny oraz Wniebowzięcia NMP wzniesionego w 1. połowie XVII w. częściej bywa określany mianem manieryzmu. Jego bogato dekorowany szczyt przypomina gdańskie kamienice. Charakterystyczną cechą okazałego portalu są białe elementy rzeźbiarskie, znakomicie kontrastujące z czerwienią ceglanych ścian. Jednonawowe wnętrze świątyni przykryte jest kolebkowym sklepieniem z lunetami. Tuż obok kościoła stoi niezwykle rzadka w Polsce budowla sakralna – domek loretański. Najcenniejszą jego ozdobą są umieszczone w muszlowych niszach czerwonobrunatne posągi proroków oraz ojców Kościoła. Zachowało się sześć z dziesięciu figur. Naśladują one dzieła Michała Anioła, a przypisuje się je warsztatowi gdańskich mistrzów van den Blocke. Terakotowe – wyjątkowa rzadkość w Polsce! – oryginały można obejrzeć we wnętrzu kościoła. Tradycja stawiania domków loretańskich bierze swój początek we włoskiej miejscowości Loreto, dokąd według legendy aniołowie przenieśli z Nazaretu Dom Świętej Rodziny, ratując go przed muzułmanami. Cechą wspólną wszystkich...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.