Góra Zamkowa w DrohiczynieDrohiczyn. Widok z Góry Zamkowej na BugDrohiczyn. Widok z Góry Zamkowej na Bug
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Góra Zamkowa w Drohiczynie

kategoria: przyroda » półwysep autor: Carta Blanca

Drohiczyn, dziś 2-tysięczne sielskie miasteczko na wysokim brzegu Bugu, był niegdyś metropolią regionu oraz miejscem ważnych wydarzeń historycznych. Tu w 1253 r. książę halicki Daniel Romanowicz został koronowany na króla Rusi, stając się jedynym władcą w historii, który nosił ten tytuł. Drohiczyn był wówczas stolicą księstwa drohickiego, a w XVI w., po okresie politycznego i gospodarczego rozkwitu, zyskał miano oficjalnej stolicy województwa podlaskiego. W czasie „potopu” szwedzkiego miasto zostało poważnie zniszczone, potem nastąpiły epidemia dżumy i klęska głodu. Wizytę w mieście rozpocząć można od wejścia na Górę Zamkową nad Bugiem. Podobno został na niej pochowany jaćwieski wódz Kumat, który zginął w bitwie z Bolesławem Wstydliwym w 1264 r. pod Brańskiem, a od XV do XVII w. stał zamek, początkowo książąt mazowieckich, następnie królów polskich. Z góry można przyjrzeć się miastu, a także zobaczyć malownicze zakole Bugu z przybrzeżnymi szuwarami oraz rozległymi łąkami zalewowymi. Kilkaset lat temu miasto obejmowało obydwa brzegi rzeki, połączone mostem, ale lewobrzeżna część miasta, tzw. Ruski Drohiczyn, przestała istnieć.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: