Cerkiew
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 5

Grabarka

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

W 1710 r. podczas epidemii cholery starcowi z Siematycz zostało objawione, że bezpiecznym schronieniem będzie uroczysko w pobliżu Świętej Góry Grabarki. Jako wotum za ocalenie przybyłych tam 10 000 wiernych wzniesiono na wzgórzu kaplicę, a następnie cerkiew. Od tego czasu Grabarka stała się jednym z najważniejszych sanktuariów oraz głównym celem pielgrzymkowym polskiego prawosławia. Od wieków pątnicy ustawiają wokół świątyni swoje krzyże – las drewnianych krucyfiksów, od ogromnych po te najmniejsze, od najstarszych spróchniałych po te z ostatnich tygodni, robi ogromne wrażenie. Warto przejść się alejkami i poczytać wyryte w drewnie prośby, podziękowania i obietnice. Stojąca pośród drzew i krzyży obecna cerkiew jest murowaną, oszalowaną drewnem rekonstrukcją pierwotnej świątyni, która spłonęła po podpaleniu w 1990 r. W jej wnętrzu znajduje się cudownie ocalała z pożaru ikona Zbawiciela, a od 2000 r. – podarowana przez mnichów ze Świętej Góry Athos kopia obrazu Matki Bożej Iwerskiej. Od połowy XX w. na wzgórzu mieści się jedyny w Polsce żeński klasztor prawosławny. Podczas wizyty w tym miejscu nie można zapomnieć o zaczerpnięciu wody ze źródełka i obejrzeniu niezwykłych malowideł...
I feel so much happier now I unsradtend all this. Thanks! (użytkownik niezalogowany) 2014-02-06 04:25:00

I feel so much happier now I unsradtend all this. Thanks!

Great ingsthi. Relieved I'm on the same side as you. (użytkownik niezalogowany) 2014-02-05 16:18:09

Great ingsthi. Relieved I'm on the same side as you.