Jawor
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Jawor

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Aby spróbować wyśmienitych rogali marcińskich, nie trzeba jechać do Poznania. Tradycja pieczenia rogalików naśladujących kształtem podkowy konia św. Marcina zachowała się do dziś w Jaworze. Św. Marcin był od początku patronem miasta, jemu także został poświęcony najstarszy kościół, wybudowany na przełomie XIII i XIV w. W dniu patrona (11 listopada) pieczono w Jaworze małe pierniki, które rozsławiły miasto w całej Europie. Słynna cukiernia rodziny Lauterbachów mieściła się na Rynku, w kamienicy Pod Złotym Ulem. Do dziś na fasadzie tego budynku można zobaczyć wielki ul w kształcie odwróconego kosza, tzw. koszkę, świadczący o tym, że produkowano tu pierniki z najlepszego miodu. Największym skarbem Jawora jest Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego, wpisany w 2001 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Już osiem lat po wystąpieniu Marcina Lutra w jaworskim kościele farnym odprawiono pierwsze ewangelickie nabożeństwo. Większa część mieszkańców przyjęła nową wiarę. W 1618 r. wybuchła wojna trzydziestoletnia, będąca w dużej mierze wojną religijną. Kiedy szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść strony katolickiej, cesarz Ferdynand II Habsburg wydał edykt nakazujący...
free auto insurance quotes Wausau WI (użytkownik niezalogowany) 2017-03-20 21:01:29

free auto insurance quotes Wausau WI

Jotta viagra verkossa yön toimitus (użytkownik niezalogowany) 2016-10-18 06:58:50

Jotta viagra verkossa yön toimitus

fahrzeug kredit vergleich (użytkownik niezalogowany) 2016-10-14 08:24:27

fahrzeug kredit vergleich