Karkonoski Park Narodowy
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 3.2

Karkonoski Park Narodowy

kategoria: przyroda » park narodowy autor: Carta Blanca

Karkonosze to najwyższa część Sudetów, powstała w erze paleozoicznej, w czasie wypiętrzenia się Prasudetów. Ten potężny masyw ze skał osadowych uległ ruchom górotwórczym w okresie kaledońskim. W wyniku intruzji magmy wytworzył się na jego powierzchni granit, przeobrażony później w gnejs. Przed 340?320 mln lat ponownie wkroczyło tu morze, zatapiając m.in. środkową część gór. Zostały one wydźwignięte pod koniec karbonu. Ostatecznie ukształtowały je intruzje magmy granitowej podczas ruchów górotwórczych zwanych hercyńskimi, stąd różnorodność form skalnych. Na obecny kształt Karkonoszy wpływ miały też zlodowacenia. Spływające z gór lodowce utworzyły kotły skalne oraz malownicze stawy. Najcenniejsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym partie grzbietu Karkonoszy weszły w skład utworzonego w 1959 r. Karkonoskiego Parku Narodowego. Pierwsze działania na rzecz ochrony tutejszej flory i fauny podjęto w XIX w., kiedy skutki regularnej wycinki lasów na potrzeby górnictwa i szklarstwa stały się aż nadto widoczne. W miejsce wyciętych buczyn i jaworzyn zaczęto sadzić świerki, niedostosowane do miejscowych warunków glebowych i klimatycznych. Położone wyżej partie zostały narażone na emisje...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.