Kartuzy
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Kartuzy

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Kartuzy to jedno z miast uznawanych za stolicę Kaszub. Początkowo były wsią przyklasztorną pustelniczego zakonu kartuzów o niezwykle srogiej regule, sprowadzonego tu w XIV w. Zakonnicy mieszkali w odrębnych eremach, przestrzegali nakazu milczenia, a ich dewizą była przestroga: memento mori [łac. ‘pamiętaj, że umrzesz’]. Świadczyła ona dobitnie o ich braku zainteresowania sprawami doczesnymi. Dziś, poza budowlami o niegdysiejszej obecności zakonu przypomina herb miasta: siedem gwiazd z godła zakonu kartuzów, a pod nimi czarna głowa gryfa. Co ciekawe, w 1818 r. władze pruskie uczyniły Kartuzy siedzibą powiatu, chociaż prawa miejskie osada uzyskała dopiero 105 lat później! W latach 30. XX w. powstało tu Zrzeszenie Regionalne Kaszubów, tu mieszkał też jeden z najznamienitszych pisarzy kaszubskich, Aleksander Majkowski. Z pewnością trzeba zobaczyć zespół poklasztorny, największą atrakcję miasta. Znajduje się on w jego zachodniej części – z daleka widoczny jest dach świątyni, przypominający wieko trumny. Sam kościół wzniesiono na przełomie XIV i XV w., a charakterystyczny dach pojawił się w trakcie przebudowy z XVIII w. Warto wejść do środka, jest to bowiem jedna z najciekawszych świątyń...
Just cause it's simple doesn't mean it's not super hepfull. (użytkownik niezalogowany) 2016-04-26 23:51:30

Just cause it's simple doesn't mean it's not super hepfull.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: