Kazimierz w Krakowie
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Kazimierz w Krakowie

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Kazimierz, obecnie dzielnica Krakowa, był oddzielonym od Wawelu dawnym korytem Wisły samodzielnym miastem z własnym ratuszem (dziś znajduje się w nim muzeum etnograficzne). Założył go Kazimierz Wielki w 1335 r., a dopiero w XIX w. został włączone w obręb Krakowa. Dla licznie osiedlającej się tu społeczności żydowskiej wydzielono osobny kwartał, od części chrześcijańskiej odgraniczony murem i parkanami, zlikwidowanymi w 1800 r. Nad chrześcijańską częścią Kazimierza górują dwie gotyckie bazyliki: Bożego Ciała oraz św. Katarzyny przy klasztorze Augustianów. Najważniejszą świątynią Kazimierza pozostaje Na Skałce, z której co roku w jedną z pierwszych niedziel maja wyrusza na Wawel procesja ku czci św. Stanisława Biskupa, zamordowanego z rozkazu króla w tym właśnie kościele (przechowywani są tu świadkowie jego śmierci – pień i stopnie ołtarza, na których zginął). Romański kościół Na Skałce w XV w. zastąpiono budowlą gotycką, która z kolei ustąpiła miejsca w latach 1734–1751 barokowej konstrukcji. Pieczę nad sanktuarium sprawują ojcowie paulini. W Krypcie Zasłużonych – Panteonie Narodowym pochowani są m.in.: Jan Długosz, Karol Szymanowski, Stanisław Wyspiański i Czesław Miłosz. Centrum...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: