Masz zdjęcie? Dodaj do galerii
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Kluki

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Kluki to nieduża rybacka wioska, położona wśród bagien i błot na południowo-wschodnim brzegu jeziora Łebsko. Jest osadą zagubioną na krańcu świata, która do początków XX w. zachowała znaczną odrębność. Jeszcze w końcu XIX w. większość mieszkańców stanowili Kaszubi, dopiero następne stulecie sprowadziło na te tereny całkowitą niemal germanizację, a w konsekwencji zanik kaszubskiej mowy. W latach 60. XX w., w jednym z opuszczonych słowińskich gospodarstw powstała Muzealna Zagroda Słowińska, która dała początek dzisiejszemu Muzeum Wsi Słowińskiej, liczącemu kilkanaście budynków mieszkalnych i gospodarczych. Budynki mieszkalne mają konstrukcję szachulcową (zbudowane są z gliny wymieszanej z sieczką, wzmocnionej ciemnymi od dziegciu belkami) i nakryte są trzcinowymi, dachami dwuspadowymi lub naczółkowymi (z dodatkowymi, krótkimi połaciami na ścianach szczytowych). Ze względu na podmokły teren domy te nie posiadały piwnic, a dla wzmocnienia sadowiono je na kamieniach. Najstarszym eksponowanym obiektem jest chałupa Charlotty Klick z końca XVIII w., a najmłodszy budynek mieszkalny pochodzi z lat 20. XX w. W skansenie można podziwiać urządzenia wnętrz chat słowińskich, zmieniające się na przestrzeni...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.