Náchod. Rynek i kościół św. Wawrzyńca
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Kościół św. Wawrzyńca w Náchodzie

kategoria: architektura » sakralne » kościół autor: Justyna

Środkową część rynku zajmuje, dość nietypowo, potężna bryła kościoła farnego pw. św. Wawrzyńca (kostel sv. Vavřince). Gotycka świątynia stanęła w 1310 r. Kwadratowe wieże, o łącznej wysokości około 40 m, nakrywają barokowe hełmy wykonane z drewna. Wieże tradycyjnie nazywane są Adamem i Ewą. W wieży Adam tkwi szwedzka kula z 1639 r., pamiątka po wojnie trzydziestoletniej. Wewnątrz świątyni oglądać można m.in. gotyckie rzeźby i kamieniarkę, cynową chrzcielnicę z XV w., ambonę z 1791 r., a w prezbiterium – obraz św. Wawrzyńca z 1722 r.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: