kościół Mariacki w Krakowie
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 5

kościół Mariacki w Krakowie

kategoria: architektura » sakralne » kościół autor: Carta Blanca

Wśród krakowskich gotyckich bazylik (do których zaliczają się kościół Dominikanów oraz świątynie św. Katarzyny i Bożego Ciała na Kazimierzu) najbardziej znany jest kościół Mariacki, wybudowany w XIV w. Stało się tak nie tylko z powodu jego nietypowego wyglądu – znacznie różniących się wysokością wież, które w założeniu miały wyglądać identycznie – ale przede wszystkim za sprawą ołtarza Mariackiego, wyrzeźbionego przez Wita Stwosza w latach 1477–1489. Ołtarz z ruchomymi skrzydłami, którego główną sceną jest Zaśnięcie Maryi Panny, uznawany jest za arcydzieło rzeźby późnogotyckiej. Ekspresję scenerii, budowanej przez ponad 200 wykonanych z drewna lipowego, polichromowanych figur, potęguje wierne oddanie fałdowania szat oraz brak idealizacji wielu postaci. „Urywany” hejnał, odgrywany co godzina z wieży kościoła Mariackiego, przypomina legendę związaną z nękającymi Kraków w XIII w. najazdami tatarskimi. Strażnik, który codziennie grał na trąbce sygnał do otwierania i zamykania bram grodu, ostrzegał także o grożącym niebezpieczeństwie. Obserwując okolicę z wysokiej wieży kościoła, dostrzegł zbliżających się Tatarów i zaalarmował mieszkańców, którzy zdążyli zatrzasnąć bramy grodu. Sam jednak...
The extiprese shines through. Thanks for taking the time to answer. (użytkownik niezalogowany) 2016-04-26 23:34:37

The extiprese shines through. Thanks for taking the time to answer.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: