Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego w Jaworze
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego w Jaworze

kategoria: architektura » sakralne » kościół autor: Carta Blanca

Największym skarbem Jawora jest Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego, wpisany w 2001 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Już osiem lat po wystąpieniu Marcina Lutra w jaworskim kościele farnym odprawiono pierwsze ewangelickie nabożeństwo. Większa część mieszkańców przyjęła nową wiarę. W 1618 r. wybuchła wojna trzydziestoletnia, będąca w dużej mierze wojną religijną. Kiedy szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść strony katolickiej, cesarz Ferdynand II Habsburg wydał edykt nakazujący ludności ewangelickiej oddanie większości świątyń katolikom. Przeprowadzono również kontrreformację. Zasada cuius regio, eius religio (czyja władza, tego religia) oznaczała w przypadku habsburskiego Śląska jedno – odebranie ewangelikom wszystkich kościołów. Po zawarciu pokoju westfalskiego w 1648 r. zezwolono im jednak na wybudowanie trzech świątyń: w Świdnicy, Jaworze oraz Głogowie, zwanych odtąd Kościołami Pokoju. Zgoda na budowę była obwarowana wieloma zakazami i nakazami: mogły one powstać wyłącznie poza murami miejskimi, z materiałów nietrwałych, takich jak drewno, glina, piach i słoma, nie mogły też mieć dzwonnicy ani szkoły przykościelnej (zezwolono...
home insurance mpqxhu MBA degree ibof home insurance vir (użytkownik niezalogowany) 2012-07-10 11:04:55

home insurance mpqxhu MBA degree ibof home insurance vir

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: