kościół św. Jana Ewangelisty w PaczkowiePaczków. Kościół św. JanaPaczków. Kościół św. Jana - Paczków. Kościół św. Jana - portal
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 4

Kościół św. Jana Ewangelisty w Paczkowie

kategoria: architektura » sakralne » kościół autor: Carta Blanca

Monumentalny kościół św. Jana Ewangelisty w Paczkowie uznawany jest za najcenniejszy kościół obronny w tej części Europy. Świątynię wzniesiono w latach 1350-1380 w miejscu poprzedniego, drewnianego obiektu sakralnego. Stan obecny jest rezultatem kolejnych przebudów prowadzonych w stylu renesansowym, barokowym i neogotyckim. Charakter obronny nadano świątyni w XVI w. w związku ze spodziewaną inwazją turecką – powstały wówczas mury tarczowe zakończone attykami ze strzelnicami, przebudowano dachy, okna umieszczone zostały wyżej niż dotychczas. Z tego okresu pochodzi też studnia „tatarska” w nawie południowej (choć, jak głosi legenda, wykopana została w czasie oblężenia miasta przez Mongołów w 1241 r.). We wnętrzu świątyni warto zwrócić uwagę na misterne sklepienia: gwiaździste (w nawie głównej), trójpodporowe (w nawach bocznych) i sieciowe (w prezbiterium). Oglądać można też dwie rzeźby, których autorstwo przypisuje się Witowi Stwoszowi – figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz figurę św. Wawrzyńca. Neogotycki ołtarz i ambona pochodzą z XIX w.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: