Masz zdjęcie? Dodaj do galerii
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Krempachy

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Nowa Biała i Krempachy leżą po sąsiedzku na dwóch brzegach szerokiego koryta Białki, porozdzielanego na dziesiątki wąskich strug. Warto pamiętać, że w czasie zaborów rzeka ta stanowiła granicę pomiędzy Galicją a Węgrami. W Krempachach znajdują się dwa cenne zabytki sakralne. Na tutejszym cmentarzu wznosi się barokowy kościół św. Walentego z 1761 r. z rokokowym wyposażeniem. W centrum wsi stoi zaś murowana świątynia św. Marcina z 1. połowy XVI w. Charakterystycznym spiskim elementem jej architektury jest zwieńczenie wieży attyką w kształcie jaskółczego ogona. Boczna ślepa uliczka przechodząca w ścieżkę, której wylot znajduje się po przeciwnej stronie kościoła (na zachód od drogi do Dursztyna), prowadzi w dolinę potoku Dursztyńskiego, którego brzegi urozmaicają wapienne skałki: Korowa, Lorencowa, Borsukowa i dalsze: Mikołajeczna, Gęśle, Basy oraz najbardziej okazała Czerwona Skała, leżąca już w pobliżu Dursztyna.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.