Łęknica
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Łęknica

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Niezbyt dobrze znany polskim turystom Park Mużakowski w Łęknicy znalazł się w centrum zainteresowania po wpisaniu go w 2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Gigantyczny kompleks w dolinie Nysy Łużyckiej obejmuje – wraz z otuliną parku – obszar 1200 ha po obu stronach rzeki, z czego większość znajduje się w granicach Polski. Realizacja kompleksu parkowego (1815–1845) była dziełem życia właściciela okolicznych dóbr – księcia Hermanna von Pücklera. Dzięki uporowi i środkom finansowym arystokraty powstał jeden z najwybitniejszych przykładów XIX-wiecznej sztuki krajobrazu w Europie. W zamyśle twórcy miał on wyrażać holistyczną harmonię człowieka, przyrody i postępu. Pückler z pomocą sztabu najwybitniejszych architektów krajobrazu stworzył dostosowaną do charakteru i naturalnego ukształtowania, „malowaną drzewami”, przestrzenną kompozycję z miastem Bad Muskau w centrum założenia. Park obejmuje m.in. malownicze łąki, pięknie ukształtowane zagajniki, wąwozy, jeziora i rzeki. Kompleks można zwiedzać pieszo (wyruszając np. z punktu informacyjnego parku w Łęknicy), na rowerze, bryczkami, a nawet... pontonami. Istnieje też możliwość poznawania najpiękniejszych...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.