Międzyrzecki Rejon Umocniony
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Międzyrzecki Rejon Umocniony

kategoria: architektura » architektura miejska i wiejska » fortyfikacje nowożytne autor: Carta Blanca

Odkrywając zachodnie krańce kraju, należy udać się do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Z wykorzystaniem sprzyjających warunków naturalnych: wałów ziemnych, systemów jezior, kanałów, bujnych kompleksów leśnych w czasach międzywojennych i w czasie II wojny światowej stworzono zespół fortyfikacji z labiryntem podziemnych korytarzy (o długości około 30 km), znany dziś jako Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU). Miał bronić rubieży III Rzeszy. Liczył ogółem około 80 km i składał się z trzech linii. Najważniejszą, środkową część umocnień, tworzył system schronów, zwanych pancerwerkami. Łącznie na system umocnień składało się ponad 100 różnych obiektów, m.in. tzw. zęby smoka (zapory przeciwpancerne) oraz przeszkody hydrotechniczne.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.