Obszar Ochrony Ścisłej „Czerwone Bagno”
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Obszar Ochrony Ścisłej „Czerwone Bagno” w Biebrzańskim Parku

kategoria: przyroda » park krajobrazowy autor: Carta Blanca

Rarytasem w obrębie doliny Biebrzy jest Obszar Ochrony Ścisłej „Czerwone Bagno”. Obejmuje on torfowiska, na których rozrzucone są tzw. grądziki, czyli suche wzniesienia porośnięte brzozą, gdzie chronią się zwierzęta. Na tym trudno dostępnym obszarze znajdują się mateczniki łosia, rewiry leśnych watah oraz jedyne w Polsce miejsce gniazdowania orlika grubodziobego. Aby dokładniej zapoznać się z charakterem tego obszaru, warto udać się do Leśniczówki Grzędy, w której znajduje się Terenowy Ośrodek Edukacji. W stodole obok leśniczówki można obejrzeć ekspozycję militariów z II wojny światowej oraz narzędzia gospodarskie. Działa tu też Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego. Dla turystów chcących odkryć tajemnice bagien przygotowano dwie ścieżki przyrodnicze. Ścieżka „Czerwone Bagno” prowadzi od czarnego szlaku łącznikowego 4 km od leśniczówki i pozwala dowiedzieć się, jakie gatunki roślinności można spotkać na tutejszych bagnach. Ścieżka „Wydmy” wiedzie na wydmę Sucha Góra i umożliwia zapoznanie się z florą i fauną suchych fragmentów parku.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.