Cerkiew w Olchowcu
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Olchowiec

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Do Olchowca, malutkiej wsi zagubionej na terenie dzikiego Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, warto przyjechać, by obejrzeć łemkowską cerkiew Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja. Niewielka drewniana świątynia greckokatolicka powstała w 1934 r., zastępując poprzednią, znacznie starszą. Na początku XXI w. cerkiew, użytkowana obecnie przez wiernych dwóch obrządków katolickich, została odnowiona. Ozdobą kameralnego wnętrza jest ikonostas z przełomu XVI i XVII w. Pod koniec maja, w święto Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja, w Olchowcu odbywa się łemkowski odpust, w trakcie którego odprawiane są tradycyjne nabożeństwa. Łemkowie ubrani w tradycyjne stroje podążają w uroczystej procesji, a potem można podziwiać barwne występy folklorystyczne. Małą, spokojną łemkowską wieś Olchowiec [D1] szczególnie warto odwiedzić pod koniec maja. Wtedy odbywa się tu bowiem Kermesz, czyli uroczysty odpust greckokatolicki. Nabożeństwom i procesjom towarzyszą występy zespołów ludowych, wystawy, kiermasze sztuki oraz prezentacje ludowego rękodzieła. W Olchowcu można zobaczyć kilka typowych łemkowskich domów z końca XIX w., cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z 1934 r. i prowadzący do niej kamienny...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.