Ostrów Lednicki
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 2

Ostrów Lednicki

kategoria: przyroda » region fizyczno-geograficzny autor: Carta Blanca

Ostrów Lednicki to zajmująca 7 ha największa z czterech wysp na wydłużonym jeziorze Lednica. Zasiedlony przynajmniej od VIII stulecia, w czasach pierwszych Piastów należał do najważniejszych grodów młodego państwa. Jego historia zakończyła się nadspodziewanie szybko – podczas najazdu czeskiego księcia Brzetysława w 1038 r. zrównano z ziemią tutejszy zamek, kościół i podgrodzie. Mimo że jeszcze przez 200 lat Ostrów (znany też jako Lednica) był zamieszkany, nigdy nie odzyskał wcześniejszego znaczenia. Później służył tylko jako cmentarzysko. Dziś jest zaledwie rezerwatem archeologicznym. Nic dziwnego – zarówno sam Ostrów, jak i dno jeziora to prawdziwe cmentarzysko zabytków okresu wczesnopiastowskiego, odzwierciedlające tragiczne dzieje tego miejsca. Wyspę w okresie świetności grodu łączyły ze stałym lądem dwa zaskakująco długie mosty (jeden mierzył 440 m, a drugi – 170 m długości), wzniesione na przełomie lat 963 i 964. Dzisiaj na wyspę można dostać się promem. W dobrze zachowanym pierścieniowatym grodzisku znajdują się sięgające miejscami 3 m wysokości ruiny palatium (zadaszone w latach 70. XX w.) – wydłużonego, parterowego pałacu książęcego z około 966 r., oraz kaplicy z baptysterium...
At last! Someone with the insight to solve the prlmbeo! (użytkownik niezalogowany) 2014-02-06 04:20:01

At last! Someone with the insight to solve the prlmbeo!

Thnkas for taking the time to post. It's lifted the level of debate (użytkownik niezalogowany) 2014-02-05 15:40:04

Thnkas for taking the time to post. It's lifted the level of debate

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: