Masz zdjęcie? Dodaj do galerii
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

pałac Chłapowskich w Turwi

kategoria: architektura » pałac/dwór autor: Carta Blanca

Turew ubiegać się może o miano inkubatora polskiej przedsiębiorczości w zaborze pruskim w XIX w. Po 1820 r. nowy właściciel miejscowości – gen. Dezydery Chłapowski (wcześniej uczestnik wojen napoleońskich i powstania listopadowego), przekształcił swoje dobra we wzorcowe, nowoczesne gospodarstwo rolne z cukrownią i gorzelnią. Chłapowski wprowadził w swym majątku innowacyjne metody uprawy, jako pierwszy w Europie stosował m.in. pasy wiatrochłonne i zadrzewienie śródpólne. Pamiątką po dawnych gospodarzach jest dwupiętrowy, kryty wysokim, łamanym dachem eklektyczny pałac Chłapowskich z lat 1820-1830, przebudowany po 1900 r., obecnie siedziba Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Pałac połączony jest z ceglaną kaplicą NMP (1847 r.) – udanym przykładem architektury neogotyckiej. Zespół pałacowy otacza obszerny (20 ha) park z XVIII-XIX w. z cennym drzewostanem.
You've really captured all the esnetsials in this subject area, haven't you? (użytkownik niezalogowany) 2014-02-09 13:42:36

You've really captured all the esnetsials in this subject area, haven't you?

I'm rellay into it, thanks for this great stuff! (użytkownik niezalogowany) 2014-02-09 00:02:45

I'm rellay into it, thanks for this great stuff!

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: