Masz zdjęcie? Dodaj do galerii
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

kategoria: przyroda » rezerwat autor: Carta Blanca

Warto poświęcić czas na zwiedzenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, występuje tu bowiem unikatowy w skali Europy krajobraz kulturowy i, ukształtowany w ubiegłym stuleciu, rolniczy. Charakteryzuje go system różnego rodzaju zadrzewień śródpolnych oraz ciągnących się wzdłuż dróg, jak np. aleja platanowa czy lipowa z ponad stu- i dwustuetnimi drzewami. Jest tu również system drobnych cieków i zbiorników: stawów i oczek wodnych. W ten sposób ukształtował się specyficzny mikroklimat, sprzyjający występowaniu wielu gatunków roślin i zwierząt. Teren jest lekko pofalowany. Lasy stanowią zaledwie 15% powierzchni, pozostała część to pięknie ukształtowane tereny rolnicze. Twórcą takiego zagospodarowania tego obszaru był wielki propagator wiedzy rolniczej – Dezydery Chłapowski, którego siedzibę stanowił zespół pałacowo-parkowy w majątku Turew. W niezwykle ciekawym parku pałacowym rosną niemal wszystkie gatunki drzew krajowych, z których część ma wartość pomnikową. W wielu okolicznych wsiach zachowały się zespoły pałacowe i dworskie oraz zabytkowe kościoły. W niektórych miejscowościach można jeszcze spotkać stare domy i przydrożne kapliczki. W Rąbiniu, na miejscowym cmentarzu,...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.