ratusz w Chełmnie
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 5

Ratusz w Chełmnie

kategoria: architektura » architektura miejska i wiejska » niemieszkalna » ratusz autor: Carta Blanca

Ratusz stojący po zachodniej stronie rynku chełmińskiego wzniesiony został w XIII w. w ówcześnie panującym stylu gotyckim. Obecny, późnorenesansowy wygląd budowli to efekt powiększenia i gruntownej przebudowy przeprowadzonej przez włoskich architektów w latach 1567-1596. Bogato zdobiony gmach wieńczy attyka, nad którą wznosi się 47-metrowa wieża zegarowa z wysmukłym hełmem. W zachodniej ścianie ratusza na uwagę zasługuje dawna miara wzorcowa, tzw. pręt chełmiński (435 cm). W salach pierwszego piętra ma swą siedzibę Muzeum Ziemi Chełmińskiej prezentujące zbiory muzealne, w tym dotyczące historii miasta i ziemi chełmińskiej, oraz poświęcone osobie znakomitego chirurga Ludwika Rydygiera, który jako pierwszy w świecie przeprowadził operację resekcji żołądka (ekspozycje muzealne: „Dzieje Chełmna” i „Dr Ludwik Rydygier – światowej sławy chirurg polski”).
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: