ratusz w Krakowie
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

ratusz w Krakowie

kategoria: architektura » architektura miejska i wiejska » niemieszkalna » ratusz autor: Carta Blanca

Zbudowana na planie kwadratu wieża krakowskiego Ratusza ma 70 m wysokości. Początkowo miała zwieńczenie bardzo podobne do tego, które zdobiło wyższą z wież kościoła Mariackiego. W drugiej połowie XVII stulecia, po pożarze, otrzymała hełm, wykonany już w barokowej konwencji. Stanowi zaledwie część dawnych zabudowań siedziby miejskich rajców. Powstała ona na przełomie XIII i XIV w. – do wieży przylegała od strony północnej. Przy nią znajdowało się również miejsce kaźni, oddzielone od pozostałej części rynku murem. W połowie XVI w. powstał spichlerz, a od XVII stulecia w sąsiedztwie mieściła się siedziba miejskiej straży. W XIX w. ostatecznie rozebrano te budynki.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: