Masz zdjęcie? Dodaj do galerii
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Recz

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Początki Recza związane są z zakonem cysterek. Zachowały się tu fragmenty murów miejskich z czworoboczną, dołem kamienną, górą ceglaną, gotycką Bramą Choszczeńską zwieńczoną dachem siodłowym od zachodu oraz gotycką, ceglaną Basztą Drawieńską ze stożkowym hełmem i XV-wieczną czatownią od wschodu. Z daleka widać potężny gotycki kościół halowy Chrystusa Króla z masywną wieżą, zdobioną smukłymi blendami.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.