Masz zdjęcie? Dodaj do galerii
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

rezerwat „Ostrzyca Proboszczowicka”

kategoria: przyroda » obszar chronionego krajobrazu autor: Carta Blanca

2,5 km na zachód od wsi Proboszczów znajduje się rezerwat przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka”. Nazwa założonego w 1926 r. rezerwatu związana jest z górą Ostrzycą, wznoszącą się na wysokość 500,9 m n.p.m. (wysokość względna na terenie rezerwatu to 76 m). Składa się ona ze stożkowatych wzniesień bazaltowych, powstałych w wyniku ruchów tektonicznych i działania wulkanów. W 1944 r. wojska niemieckie uznały wzniesienie za strategiczne i umocniły wzgórze linią okopów, wycinając część drzewostanu rezerwatu i odsłaniając w ten sposób widoczność przedpola. Rezerwat chroni gołoborza oraz wiele gatunków roślin i zwierząt, m.in. pazia królowej. Na szczyt góry prowadzą bazaltowe schody.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.