Rynek Główny w Krakowie
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Rynek Główny w Krakowie

kategoria: architektura » architektura miejska i wiejska » mieszkalna autor: Carta Blanca

Przywilej lokacyjny, nadany Krakowowi w 1257 r., zawierał założenia jego układu urbanistycznego. Środek miejskiej szachownicy ulic wyznaczał kwadratowy rynek o boku 200 m. Największemu średniowiecznemu rynkowi Europy urody dodaje wiele rozmaitych zabytkowych budowli i kamienic. Z okresu przedlokacyjnego, z XII w. pochodzi niewielki kościółek św. Wojciecha. Wybudowano go ponoć na miejscu świątyni pogańskiej, a kazania miał w nim głosić św. Wojciech przed wyprawą do Prus. Ślady budowli z tak zamierzchłych czasów odkryto podczas prac wykopaliskowych. Można je oglądać w muzeum w przyziemiu kościoła, którego wygląd został znacznie zmieniony w epoce baroku. Okazałą siedzibę władz miasta wybudowano w XIV w. Do dziś z gotyckiego ratusza pozostała wieża, bowiem gmach zburzono w 1820 r., gdyż groził zawaleniem. W wieży ratuszowej mieści się wystawa dotycząca historii Krakowa, a po pokonaniu mnóstwa schodów można obejrzeć szeroką panoramę Starego Miasta. Jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Krakowa, Sukiennice, jest halą targową, tyle że średniowieczną – pierwsze kramy sukienne stanęły tu na mocy nadanego miastu przywileju lokacyjnego. Początki zachowanej do naszych czasów budowli...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: