Słowiński Park Narodowy
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Słowiński Park Narodowy

kategoria: przyroda » park narodowy autor: Carta Blanca

Słowiński Park Narodowy założony został w 1967 r. i był jedenastym parkiem narodowym w Polsce (dziś istnieje ich 23). Jego powierzchnia wynosi 18 619 ha, przy czym blisko 1/3 objęta jest ścisłą ochroną. Park zajmuje wybrzeże Bałtyku pomiędzy Łebą a Rowami, a jego głównym zadaniem jest ochrona przymorskich jezior ? Łebska, Gardna, Dołgiego Wielkiego i Dołgiego Małego, bagien i torfowisk oraz występującego na mierzei krajobrazu ruchomych wydm, ukształtowanego przez wiatr. To wiatr przenosi piasek i buduje wydmy, zasypuje rosnące drzewa i jednocześnie odkrywa tzw. martwe lasy, zasypane przed laty. Ruchome wydmy Słowińskiego Parku Narodowego zajmują największą w Europie powierzchnię 500 ha, osiągają wysokość do 35 m n.p.m. (Łącka Góra) i są jego największą atrakcją. Obszar parku jest dogodnym miejscem lęgowym dla ptactwa, szczególnie dla ptaków wodnych i błotnych, gdyż wody stanowią ponad połowę jego powierzchni. Ale spotkać tu można także orła bielika i rybołowa. Ze względu na swe walory przyrodnicze, obszar Słowińskiego Parku Narodowego wpisany został na Listę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: