Masz zdjęcie? Dodaj do galerii
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Sobieszewo

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Sobieszewo to dawna wieś, przyłączona w 1973 r. do Gdańska. Było wymieniane w dokumentach z początków XV w., a od końca XIX w. jest znana jako letnisko. W centrum wsi zorganizowano Izbę Pamięci, poświęconą Wincentemu Polowi, który przebywał tutaj w 1840 r. Poeta był wtedy świadkiem (co później opisał) przerwania pasa wydm przez wezbrane wody Wisły i powstania nowego ujścia rzeki. Pol jest autorem nazwy nowego ujścia rzeki – Wisła Śmiała. Ujście to powstało w wyniku spiętrzenia wód Wisły przez olbrzymi zator lodowy i przerwania wału wydmowego Mierzei Wiślanej. Tym sposobem Wisła znalazła sobie nowe ujście do Zatoki Gdańskiej. Podzieliło ono na dwie części wieś Górki, które znalazły się po obu jego brzegach. Odcinek pomiędzy nowym ujściem a Wisłoujściem otrzymał nazwę Martwej Wisły. Warto wiedzieć, że w rozlewiskach przy ujściu Wisły Śmiałej znajduje się rezerwat ornitologiczny „Ptasi Raj” o powierzchni 198 ha. Jest on miejscem lęgu i gniazdowania licznych gatunków ptactwa wodnego i błotnego. Przy rezerwacie ma siedzibę stacja naukowa PAN, zajmująca się m.in. obrączkowaniem ptaków. Na cmentarzu przy miejscowym kościele można odnaleźć mennonickie nagrobki. Mennonici byli przedstawicielami...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.