Stary Rynek w Poznaniu
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Stary Rynek w Poznaniu

kategoria: architektura » architektura miejska i wiejska » mieszkalna autor: Carta Blanca

Liczący ponad pół miliona mieszkańców Poznań należał przed tysiącem lat do najważniejszych grodów tworzącego się Państwa Polskiego. W 968 r. utworzono tu biskupstwo, a w 1253 r. Poznań uzyskał oficjalnie uzyskał prawa miejskie. Dzięki bliskości relatywnie bezpiecznej granicy zachodniej miasto pomyślnie rozwijało się, stając się z czasem jednym z wiodących ośrodków handlowym. Stary Rynek, wytyczony na planie kwadratu, był od czasu lokacji miasta sercem nowego Poznania. Mimo imponujących rozmiarów (141 x 141 m) nie przytłacza, zapewne dlatego, że jego część centralna jest zabudowana – są tu budynki, a nawet uliczki. Przez całe stulecia w Rynku kwitł handel i toczyło się życie towarzyskie miasta. Rzędy barwnych gotyckich, renesansowych i barokowych kamieniczek zaludniające poszczególne pierzeje Rynku są powojenną rekonstrukcją. Oryginalne, dolne partie wielu kamienic wraz z piwnicami pochodzą z XVI, a nawet XV w. Wśród domów patrycjuszy wznoszą się także rezydencje wielkopolskiej arystokracji. W barokowo-klasycystycznym pałacu Działyńskich (1773-1776 r.), zwieńczonym figurą pelikana mieści się filia biblioteki kórnickiej (Stary Rynek 78/79), a położony w sąsiedztwie Rynku (ul. Wodna 27)...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: