Masz zdjęcie? Dodaj do galerii
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Suwalski Park Krajobrazowy

kategoria: przyroda » rezerwat autor: Carta Blanca

Suwalski Park Krajobrazowy jest najstarszym takim parkiem w Polsce. Powstał w 1976 r., aby chronić młody krajobraz polodowcowy. Charakterystyczne jest tu znaczne zróżnicowanie terenu – między licznymi morenowymi wzgórzami leżą doliny wartkich rzek oraz jeziora o nieregularnej linii brzegowej. Idylliczne widoki oraz opisane powyżej ukształtowanie terenu najlepiej obejrzeć z dwóch punktów widokowych na okolicę: Cisowej Góry (256 m n.p.m.), zwanej suwalską Fudżijamą, oraz wzgórza koło Smolnik, na którym Andrzej Wajda kręcił scenę przemarszu wojsk do ekranizacji „Pana Tadeusza”. Chlubą parku jest najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza. Dno tego polodowcowego, rynnowego zbiornika o niezwykle czystej wodzie, stromych brzegach i pokrytych głazami plażach opada na głębokość aż 108,5 m. Wśród niecodziennych krajobrazów suwalskiego park są także dwie łąki usiane ok. 10 tys. głazów, przyniesionych wraz z gliną przez lodowiec ze Skandynawii. Po wypłukaniu gliny przez wody lodowca powstały tu dwa głazowiska – Bachanowskie i Łopuchowskie.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: