Szczecin
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 5

Szczecin

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Szczecin to stolica Pomorza Zachodniego, 400-tysięczne miasto portowe oddalone o 65 km od morza. Prawa miejskie otrzymało w 1243 r. W swej długiej historii było już własnością Polski, Danii, Szwecji, Brandenburgii, Francji, Prus i Niemiec. Panowała tu rodzima dynastia Gryfitów, której ostatni książę – Bogusław XIV – zmarł bezpotomnie w 1637 r. Szczecin to miasto pełne zieleni i wód (zajmujących połowę powierzchni miasta). Aby zobaczyć więcej, niż proponuje trasa wycieczki, można siedmiokilometrowym czerwonym szlakiem, oznakowanym na chodnikach, odbyć samodzielną wędrówkę przez miasto. Znajduje się tu ulica 5 Lipca. Co ważnego zdarzyło się 5 lipca (1945 r.), że nadano jej to imię? W wyniku II wojny światowej Polska uzyskała Śląsk, Ziemię Lubuską, Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazury. Obszary te przyłączono de facto jeszcze przed konferencją pokojową w Poczdamie. Natomiast Szczecin, którego centrum leży na zachodnim brzegu Odry Zachodniej, był przez władze polskie trzykrotnie przejmowany i dwukrotnie po protestach alianckich opuszczany. Ostatecznie sowiecka komendantura przekazała Szczecin polskiej administracji 5 lipca, blisko dwa miesiące po zakończeniu wojny, choć port szczeciński...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.