Wały Chrobrego w Szczecinie
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 5

Wały Chrobrego w Szczecinie

kategoria: architektura » architektura miejska i wiejska » niemieszkalna » mury miejskie i obwarowania autor: Carta Blanca

Swego rodzaju pozostałością danwych umocnień są Wały Chrobrego, urządzone na początku XX w. z inicjatywy burmistrza Hermana Hakena w miejscu dawnego fortu Leopold i nazwane Tarasami Hakena. Jest to reprezentacyjny ponadpółkilometrowy taras, górujący nad Odrą, z którego roztacza się znakomity widok na rzekę oraz tereny portowe na Międzyodrzu. Przy wałach wznoszą się ważne gmachy miasta: neorenesansowy budynek Urzędu Wojewódzkiego (pierwotnie siedziba rejencji), Muzeum Morskie oraz Akademia Morska. Nieco poniżej stoi pomnik Herkulesa walczącego z centaurem, autorstwa Ludwiga Manzla, a jeszcze niżej na nabrzeże Odry wiodą szerokie, kamienne schody, obok których na kamiennej ścianie umieszczono herby miast pomorskich.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.