Masz zdjęcie? Dodaj do galerii
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Wielkie Torfowisko Batorowskie

kategoria: przyroda » obszar chronionego krajobrazu autor: Carta Blanca

Ochroną ścisłą objęto Wielkie Torfowisko Batorowskie, które powstało na podłożu zbudowanym z nieprzepuszczalnych margli. W rezerwacie rosną rzadkie gatunki roślin, dlatego też został on całkowicie wyłączony z ruchu turystycznego. Wzdłuż jego granic prowadzi żółty szlak.
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.