Masz zdjęcie? Dodaj do galerii
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Włodawa

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Najcenniejsze zabytki Włodawy świadczą o jej dawnym wielonarodowym i wielowyznaniowym charakterze. Położone na granicy z Wielkim Księstwem Litewskim miasto zamieszkiwali Polacy, Białorusini i Ukraińcy. Od XVI w. coraz liczniej osiedlali się tu także Żydzi, którzy w dniu wybuchu II wojny światowej stanowili 60% mieszkańców Włodawy. W XVII w. miejscowość stała się także ważnym ośrodkiem kalwinizmu. Istniał tu zbór kalwiński, a w 1634 r. w mieście odbył się wielki synod kalwiński, zwany Konwokacją Generalną, na którym delegaci z Korony i Litwy ujednolicili formy obrzędowe. Pośrodku rynku stoi budynek nazywany kramnicami lub czworobokiem. To centrum handlowe dawnej Włodawy, czyli jatki i kramy zbudowane na planie kwadratu, otaczające wewnętrzny dziedziniec, na który prowadzą dwie bramy. Kramnice powstały w XIX w., gdy miasto świetnie się rozwijało i było ważnym ośrodkiem handlu. Zboże, spławiane stąd Bugiem i Wisłą do Warszawy i Gdańska, zamieniano na zachodnie towary. Do zespołu synagogalnego można dojść z rynku ul. Krzyża. Synagoga Wielka powstała w połowie XVII w. w stylu późnego baroku. Początkowo była jednopiętrowa, drugie piętro dobudowano pod koniec XIX w. Z bogatego wnętrza prawie...
I hate my life but at least this makes it beaberla. (użytkownik niezalogowany) 2014-02-09 06:24:10

I hate my life but at least this makes it beaberla.

You are so awesome for helping me solve this myyerts. (użytkownik niezalogowany) 2014-02-08 15:55:22

You are so awesome for helping me solve this myyerts.