Zamek Reszel
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

Zamek Reszel

kategoria: architektura » zamek autor: Carta Blanca

Nazwa miasta jest pamiątką po dawnych pruskich mieszkańcach tych ziem – zdobyty przez krzyżaków pruski gród Resel od 1254 r. podlegał biskupom warmińskim. Dziś Reszel to spokojne 5-tysięczne miasteczko na granicy Warmii i Mazur. Najważniejszym śladem przeszłości jest zamek biskupów warmińskich, zbudowany w zakolu rzeki Izery. Potężna budowla z czerwonej cegły, na planie kwadratu, wzniesiona została w latach 1350-1401. W 1 połowie XVI w. zamek został wzmocniony murami obronnymi. Często bywał tu ostatni przed rozbiorami biskup warmiński, Ignacy Krasicki, odwiedzający w Reszlu swego brata, który był miejscowym proboszczem. Od strony starego miasta z daleka widoczne są trzy wieże zamkowe, znacznie różniące się między sobą: wieża bramna na planie kwadratu, potężna baszta narożna (na planie koła) oraz smukła, wieloboczna wieża kościelna. Zamek, niszczejący od XVIII w., został starannie odremontowany w latach 70. i 80. XX w. Obecnie mieści się w nim hotel oraz Galeria Sztuki Współczesnej, która jest oddziałem olsztyńskiego Muzeum Warmii i Mazur (zajmuje ona dwie obszerne sale w skrzydle południowym).
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.

Wycieczki zawierające tą atrakcje

 Wyświetlaj: