Masz zdjęcie? Dodaj do galerii
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 0

zamek w Bytowie

kategoria: architektura » zamek autor: Carta Blanca

Najokazalszym obiektem Bytowa jest dominujący nad miastem zamek z przełomu XIV i XV w., uważany za jedną z największych, zachowanych krzyżackich warowni (naturalnie po stolicy państwa zakonnego – Malborku). Warto wiedzieć, że jego umocnienia nie należały do fortyfikacji miejskich. W czterech narożnikach wznoszą się baszty: północno-zachodnia Baszta Młyńska, południowo-zachodnia Baszta Różana, północno-wschodnia, czworokątna Wieża Prochowa i południowo-wschodnia Baszta Polna. Niestety, nie zachowała się Wieża Bramna ze zwodzonym mostem. W połowie XIX w. w jej miejscu wzniesiono gmach sądu. Zamek jest podzielony – północna jego część to Dom Zakonny, wybudowany w XV w., wschodnia to Dom Wdów i Dom Sądu z XVI w., zaś w południowej znajduje się Dom Książęcy. Wielokrotnie przebudowywany, mieścił w swych murach zarówno więzienie, jak i magazyny czy mieszkania. W latach 30. XX w. jego restauracją zajęły się organizacje młodzieżowe. Prace renowacyjne, przerwane wybuchem wojny, wznowiono w latach 70. i trwały dwie następne dekady. Obecnie w zamku mają swe siedziby Muzeum Zachodniokaszubskie z ekspozycją etnograficzną, dotyczącą zabytków kultury materialnej bytowskich Kaszubów, oddział Zrzeszenia...
Nie znaleziono żadnych rekordów spełniających zadane kryterium.