Zielona Góra
Zapisz tą atrakcję
Ocena: 1

Zielona Góra

kategoria: miejscowości autor: Carta Blanca

Zielona Góra, jedna z dwóch oficjalnych stolic województwa lubuskiego (siedziba sejmiku), była w 1. połowie XX w. „miastem-ogrodem”. Powojenną sławę „miasta piosenki radzieckiej” powoli zastępuje bardziej pożądany tytuł stolicy polskiego winiarstwa. Najstarsza świątynia miasta, pochodząca z 2. połowy XII w. gotycka konkatedra św. Jadwigi, nosi ślady licznych przebudów z okresu 700 lat. Ponad gotyckim korpusem wznosi się klasycystyczna wieża (1832 r.) przykryta niewielkim hełmem. Podobny przegląd epok oferuje wnętrze – są tu głównie zabytki barokowe i neogotyckie; zachowały się też renesansowe i barokowe płyty nagrobne oraz malowane wizerunki świętych na barokowym chórze. Z lat 1746–1748 pochodzi barokowy dawny zbór luterański, obecnie katolicki kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, gmach o konstrukcji szachulcowej z wieżą z 1828 r. We wnętrzu można obejrzeć wykonany z drewna barokowy ołtarz główny ze współczesnym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Budynek ratusza zajmujący środek zielonogórskiego rynku pochodzi z XVI w. Nad budowlą wznosi się zgrabna 54-metrowa wieża (przebudowana na początku XX w.) z barokowym hełmem (który osadzono w 1669 r.) z kulą, kurkiem i gwiazdą....
Okay I'm covcennid. Let's put it to action. (użytkownik niezalogowany) 2014-02-06 03:23:43

Okay I'm covcennid. Let's put it to action.

And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me stirtgha. (użytkownik niezalogowany) 2014-02-05 14:38:33

And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me stirtgha.