Jak wyszukać miejsce na mapie?

Na mapie można przypiąć pinezkę lub zaznaczyć obszar położony pomiędzy dwoma pinezkami.

Poprzez jedno kliknięcie lewym klawiszem myszy komputerowej można przypiąć pinezkę w dowolnym miejscu mapy. Raz przypiętą pinezkę można przesuwać. W tym celu trzeba złapać ją kursorem myszy i upuścić w pożądanym miejscu. Można ja również usunąć. W tym celu należy ponownie kliknąć na pinezkę, a po pojawieniu się okienka z pytaniem o potwierdzenie chęci jej usunięcia kliknąć "OK".

 Jeśli chcemy wyszukać atrakcje znajdujące się na danym obszarze, trzeba przypiąć dwie pinezki. Pomiędzy nimi automatycznie pojawi się czarne pole w kształcie prostokąta, pinezki będą jego przeciwległymi wierzchołkami.  Na tle prostokąta mają się znajdować wyszukiwaneobiekty.  Rozmiar i położenie pola można edytować przez przeciąganie pinezek w inne miejsca. Można też usunąć obszar wyszukiwania przez usunięcie obydwóch pinezek.

Po zaznaczeniu pożądanego obszaru kliknij "Szukaj". Lista wyszukiwanych elementów pojawi się pod mapą.