Wycieczka Ceglane warownie, gotyckie akwedukty i wileński barok na Warmii

Wycieczka "Ceglane warownie, gotyckie akwedukty i wileński barok na Warmii"

liczba atrakcji: 7
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-30 15:14:55

Ocena: 0

Opis:
Proponowana wycieczka prowadzi z biskupiej Warmii (Reszel, Święta Lipka) do niegdyś krzyżackiego Kętrzyna. To znakomita okazja do poznania majestatycznych średniowiecznych warowni (w tym obronnego kościoła) a także najsłynniejszego sanktuarium północno-zachodniej Polski – barokowej Świętej Lipki.

 
Zamek Reszel Zamek Reszel
Nazwa miasta jest pamiątką po dawnych pruskich mieszkańcach tych ziem – zdobyty przez krzyżaków pruski gród Resel od 1254 r. podlegał biskupom warmińskim. Dziś Reszel to spokojne 5-tysięczne miasteczko na granicy Warmii i Mazur. Najważniejszym śladem przeszłości jest zamek biskupów warmińskich, zbudowany w zakolu rzeki Izery. Potężna budowla z czerwonej cegły, na planie kwadratu, wzniesiona została w latach 1350-1401. W 1 połowie XVI w. zamek został wzmocniony murami obronnymi. Często bywał...
kościół farny św. św. Piotra i Pawła w Reszlu kościół farny św. św. Piotra i Pawła w Reszlu
W Reszlu warto zwiedzić kościół farny św. św. Piotra i Pawła, wzniesiony mniej więcej w tym samym czasie co tutejszyzamek - w XIV w. Z 52-metrowej wieży świątyni można obejrzeć rozległą panoramę okolic.
Ratusz w Reszlu Ratusz w Reszlu
Katastrofalny pożar, który miał miejsce w 1806 r., nie oszczędził gotyckiego ratusza, od setek lat górującego nad rynkiem w Reszlu. W jego miejscu w latach 1816-1820 zbudowano urokliwą piętrową budowlę w stylu klasycystycznym (obiekt do dziś pełni swe pierwotne funkcje). Ponad bardzo wysokim dachem czterospadowym wznosi się niewielka wieżyczka z mechanizmem zegara. Warto zwrócić uwagę na stojącą obok ratusza zrekonstruowaną średniowieczną studnię.
mosty w Reszlu mosty w Reszlu
W trakcie spaceru po zabytkowej części Reszla warto wypatrywać… gotyckich mostów. Zwłaszcza ten zwany Wysokim, niedawno odnowiony, godny jest uwagi – wyglądem przywodzi na myśl rzymskie akwedukty.
Święta Lipka - sanktuarium maryjne Święta Lipka - sanktuarium maryjne
Od średniowiecza do dziś Święta Lipka to jedno z ważniejszych sanktuariów maryjnych na ziemiach polskich. Według przekazów kult zapoczątkował więzień z kętrzyńskiego zamku, który wyrzeźbił figurę Matki Boskiej w drewnie. Gdy ukończył dzieło, został uwolniony. Opuszczając miasto, zawiesił figurkę na przydrożnej lipie. Miejsce, które wkrótce zasłynęło cudami, otoczono kaplicą. W czasie reformacji zburzono ją, a zamiast niej postawiono szubienicę. W 1618 r. rozpoczęto odbudowę – najpierw kaplicy, potem...
zamek w Kętrzynie zamek w Kętrzynie
W Kętrzynie godny uwagi jest zamek, a w zasadzie jego rekonstrukcja z lat 60. XX w. Oryginał z XIV w. został zniszczony przez wojska radzieckie pod koniec II wojny światowej. Odbudowa przywróciła temu miejscu gotycki charakter trójskrzydłowej warowni. Mieszczą się tu biblioteka i muzeum miejskie.
kościół św. Jerzego w Kętrzynie kościół św. Jerzego w Kętrzynie
Na zgliszczach pruskiego grodu o nazwie Rast w 1329 r. Krzyżacy wybudowali strażnicę. Na jej miejscu stoi dziś bazylika mniejsza, kościół św. Jerzego – najlepiej zachowany kościół obronny na Mazurach. Budowano go przez 140 lat, aż do początków XVI w. We wnętrzu uwagę przykuwają sklepienia kryształowe z 1515 r. oraz fakt, że prezbiterium nie leży dokładnie na osi nawy głównej.