Wycieczka Ceglany gotyk po obu stronach Wisły – wizyta w Chełmnie i Świeciu

Wycieczka "Ceglany gotyk po obu stronach Wisły – wizyta w Chełmnie i Świeciu"

liczba atrakcji: 10
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków
autor: Justyna
data dodania wycieczki: 2011-05-16 15:25:34

Ocena: 0

Opis:
Położone niemal naprzeciw siebie niewielkie dziś miasta – Chełmno i Świecie przed setkami lat znaczyły wiele jako ośrodki formującego się na Pomorzu państwa krzyżackiego. Także po włączeniu w granice Polski ich ranga wykraczała poza najbliższą okolicę – w Chełmnie działała Akademii Chełmińska, województwo chełmińskie przetrwało do rozbiorów. Dziś o minionej chwale obu miast najlepiej zaświadczają cenne zabytki gotyckie i renesansowe.

 
Mury obronne i Baszta Panieńska w Chełmnie Mury obronne i Baszta Panieńska w Chełmnie
Położone nad Wisłą Chełmno powstało po 1228 r. z inicjatywy Krzyżaków, zaproszonych na te ziemie przez Konrada Mazowieckiego, a w 1233 r. uzyskało prawa miejskie (chełmińskie prawo lokacyjne stało się modelem dla ponad 200 innych miast). Od miasta nazwę swą wzięła ziemia chełmińska, zaś Chełmno pozostało głównym ośrodkiem zakonu do około 1250 r. Miasto zachowało dawny układ architektoniczny z rynkiem w środku i szachownicą ulic oraz systemem murów miejskich z XIII-XIV w., o długości około...
Ratusz w Chełmnie Ratusz w Chełmnie
Ratusz stojący po zachodniej stronie rynku chełmińskiego wzniesiony został w XIII w. w ówcześnie panującym stylu gotyckim. Obecny, późnorenesansowy wygląd budowli to efekt powiększenia i gruntownej przebudowy przeprowadzonej przez włoskich architektów w latach 1567-1596. Bogato zdobiony gmach wieńczy attyka, nad którą wznosi się 47-metrowa wieża zegarowa z wysmukłym hełmem. W zachodniej ścianie ratusza na uwagę zasługuje dawna miara wzorcowa, tzw. pręt chełmiński (435 cm). W salach pierwszego...
Kościół Wniebowzięcia NMP w Chełmnie Kościół Wniebowzięcia NMP w Chełmnie
W pobliżu rynku wznosi się potężny ceglany kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, wybudowany w latach 1280-1320. Ten jeden ze najstarszych pomorskich kościołów stał się wzorem dla innych świątyń budowanym na terenie Pomorza i Prus (np. dla katedry w Królewcu). W trójnawowym wnętrzu na uwagę zasługują cenne malowidła ścienne z XIV w., gotyckie rzeźby apostołów z 1330-1340 r., stalle pokryte malowidłami oraz gotlandzka chrzcielnica z XII w. W misternie rzeźbionym barokowym ołtarzu głównym z lat...
Kościół św. Jakuba i św. Mikołaja w Chełmnie Kościół św. Jakuba i św. Mikołaja w Chełmnie
Kolejna z gotyckich świątyń miasta – kościół św. Jakuba i św. Mikołaja wzniesiony został dla sprowadzonych do miasta w 1258 r. franciszkanów. Budowa tej halowej świątyni trwała do 1346 r. Ceglany, wzmocniony 15 szkarpami gmach kościoła składa się z dwóch niemal równej długości części – 28-metrowego korpusu o trzech nawach oraz liczącego 24 m długości prezbiterium. Smukła wieża-dzwonnica mierzy wraz z krzyżem 54,5 m. Skromne wyposażenie kościoła pochodzi przede wszystkim z XIX w. (neogotycki...
Zespół klasztorny cysterek i benedyktynek w Chełmnie Zespół klasztorny cysterek i benedyktynek w Chełmnie
Przy murze miejskim w zachodniej części starówki wznosi się dawny cystersko-benedyktyński zespół klasztorny, obecnie użytkowany przez Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (szarytki). Cysterki przybyły do Chełmna w 1266 r., a niemal dwa wieki później ich miejsce zajęły benedyktynki. Budynki klasztorne z XIII-XIV w., obejmujące także szpital i ogród, zostały przebudowane w XIX w. Do zabudowań klasztoru przylega pozostałość zamku komturii krzyżackiej – niewysoka wieża Mściwoja (Mestwina) pochodząca...
Kościół św. św. Piotra i Pawła w Chełmnie Kościół św. św. Piotra i Pawła w Chełmnie
Kościół św. Piotra i św. Pawła w Chełmnie jest częścią dawnego opactwa dominikanów (drugiego najstarszego na ziemiach polskich). Świątynia zbudowana została w XIII w. w stylu gotyckim jako dwunawowa, a przebudowana w XIV w. na trzynawową. Zachwyt wzbudza efektowny szczyt schodkowy fasady zachodniej. W 2 połowie XVII w. wnętrze kościoła zostało przekształcone w stylu barokowym. Z dawnego wyposażenia podziwiać można dziś: gotyckie malowidło ścienne ze sceną Ukrzyżowania (XIV w.), gotycką płytę...
Ruiny zamku w Świeciu Ruiny zamku w Świeciu
Świecie to miasto o długiej, sięgającej XI w. historii. Dziś stanowi jeden z ważniejszych ośrodków przemysłu papierniczego w kraju. Najważniejszym zabytkowym obiektem miasta są ruiny potężnego pokrzyżackiego zamku (siedziby komtura). Został on wzniesiony w latach 30. XIV w. na półwyspie utworzonym przez wpadającą do Wisły Wdę. Od strony południowej zamek chroniony był przekopem, łączącym obie rzeki. O sile obronnej zamku stanowiły cztery baszty w narożach, trzymetrowej grubości mury i otaczające...
kościół pw. Stanisława Biskupa i Matki Boskiej Częstochowskiej kościół pw. Stanisława Biskupa i Matki Boskiej Częstochowskiej
Interesującym zabytkiem Świecia jest kościół zwany powszechnie starofarnym. Gotycka świątynia pw. Stanisława Biskupa i Matki Boskiej Częstochowskiej wzniesiona została w XV w. Ze względu na odbudowę ze zniszczeń po wojnie ze Szwedami w latach 1626-1629, znalazły się w niej również elementy późnorenesansowe. Prezbiterium, najstarszy fragment kościoła, ma gotycki szczyt, zaś późniejsza wieża – zwieńczenie typowe dla Odrodzenia. Wyposażenie zdewastowanej świątyni przeniesiono do kościoła poewangelickiego....
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu
Druga z zabytkowych świątyń miasta – barokowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP budowany był w latach 1692-1720 dla sprowadzonych z Bydgoszczy bernardynów. Z tego samego okresu pochodzą zabudowania klasztoru, w kolejnych latach powstały krużganki oraz wieża bramna nakryta hełmem. We wnętrzu jednonawowej świątyni uwagę zwraca znacznych rozmiarów rokokowy ołtarz z 1767 r. zajmujący niemal całe prezbiterium, klasycystyczne ołtarze boczne z przełomu XVIII-XIX w, ambona z końca XVII w., a...
Muzeum Pożarnictwa w Świeciu Muzeum Pożarnictwa w Świeciu
W Świeciu znajduje się jedyne w regionie Muzeum Pożarnictwa, prowadzone przez tutejszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Gromadzi rozmaite sikawki z XIX i XX w., sprzęt alarmowy, mundury pruskie i polskie, aparaturę wodną, sztandary, aparaty tlenowe i wiele innych przedmiotów, służących niegdyś strażakom w ich pracy, a także dokumenty, fotografie, odznaczenia. Częścią placówki jest dział dotyczący długiej historii grodu i miasta.