Wycieczka Drewniane cerkwie, zapora, „Bieszczadzkie Morze” i pierwsza w świecie kopalnia ropy naftowej

Wycieczka "Drewniane cerkwie, zapora, „Bieszczadzkie Morze” i pierwsza w świecie kopalnia ropy naftowej"

liczba atrakcji: 18
czas zwiedzania: dwudniowa
kategoria: z dziećmi, śladami zabytków, bliżej natury
autor: mnf
data dodania wycieczki: 2011-05-16 14:09:17

Ocena: 0

Opis:
Wyprawa Małą Obwodnicą Bieszczadzką to odkrywanie wciąż niedostatecznie poznanych południowo-wschodnich krańców naszego kraju. To świat drewnianych cerkiewek, łagodnych wzgórz, malowniczego jeziora Solińskiego i zbudowanej na niej zapory, która swym pięknem nie ustępuje gotyckim katedrom.

 
zamek w Lesku zamek w Lesku
Liczące 6 tys. mieszkańców Lesko powstało w XIV w., a w 1470 r. stało się miastem. Na skarpie nad Sanem w 1538 r. władający wówczas Leskiem Kmitowie wznieśli murowany, późnogotycki zamek. Spalony przez Szwedów w 1702 r., popadł w ruinę, z której został podźwignięty w 1839 r., gdy na podstawie planów poety Wincentego Pola zamienił się w klasycystyczny dwór. Z pierwotnego obiektu zachowały się baszta obronna i ściany zachodniego budynku. Dziś w dawnej warowni mieści się pensjonat.
kościół Nawiedzenia NMP w Lesku kościół Nawiedzenia NMP w Lesku
Budowniczy leskiego zamku, Piotr Kmita, ufundował także tutejszy kościół farny pw. Nawiedzenia NMP. Późnogotycka kamienno-ceglana świątynia została splądrowana i zniszczona przez Szwedów na początku XVIII w., a w drugiej połowie tego stulecia kościół otrzymał barokowy wystrój, utrzymany w złocisto-czarnej tonacji. Wysoką neogotycką wieżę dobudowano w XIX w.
synagoga w Lesku synagoga w Lesku
Najcenniejszym zabytkiem Leska jest renesansowa synagoga wzniesiona w latach 1626-1654. Jej szczyty zwieńczone są wazonami, co odbiega od ortodoksyjnych przepisów dotyczących budowy synagog, i jest jedynym w Polsce przykładem zastosowania tego typu zdobnictwa poza architekturą pałacową i kościelną. Na przyszczytowej ścianie wykuto tablice z Dekalogiem oraz hebrajski cytat z Biblii. Wyposażenie synagogi nie zachowało się, przetrwała jedynie oprawa Aron ha-kodesz. W synagodze mieszczą się obecnie...
cmentarz żydowski w Lesku cmentarz żydowski w Lesku
Nieopodal bożnicy w Lesku znajduje się cmentarz żydowski. Najstarsza z około 2000 macew, czyli kamiennych płyt nagrobnych, pochodzi z 1548 r. Kirkut jest miejscem pochówku m.in. słynnych rabinów wygnanych z Hiszpanii przez inkwizycję.
Kościół św. Stanisława w Uhercach Mineralnych Kościół św. Stanisława w Uhercach Mineralnych
W dużej wsi Uherce Mineralne, położonej w Kotlinie Uherczańskiej, warto zajrzeć do barokowego kościoła św. Stanisława z lat 1754-1757. Późnobarokowa świątynia została ufundowana przez ks. Jakuba Jaworskiego, kanonika przemyskiego i zaprojektowana przez śląskiego architekta Gottfryda Hoffmana. Wyposażenie kościoła stanowią zabytki barokowe i rokokowe z XVIII w. Teren kościelny otacza mur 2-metrowy obronny z okienkami strzelniczymi.
Rezerwat „Bobry w Uhercach” Rezerwat „Bobry w Uhercach”
Innego rodzaju atrakcję w Uhercach Mineralnych stanowi rezerwat przyrody „Bobry w Uhercach”. Obejmuje on położone około 1 km na południe od Uherców tereny leśne (27 ha powierzchni) nad potokiem Olszanka, dopływem Sanu. Gdyby nawet nie udało się zobaczyć samych bobrów, nie sposób będzie nie zauważyć efektów ich działania.
Pałac Jordanów w Olszanicy Pałac Jordanów w Olszanicy
W na uwagę w Olszanicy zasługuje wzniesiony w 1905 r. secesyjno-romantyczny pałac rodziny Jordanów. Budowla miała być w założeniu „zameczkiem” z fosą oraz wysoką wieżą wzorowaną na wieżach gotyckich kościołów wznoszonych po słowackiej stronie przez osadników saskich. Pałac stanął w miejscu XVI-wiecznego dworu obronnego Kmitów, następnie Mniszchów. Pałac mieści obecnie ośrodek podległy Ministerstwu Sprawiedliwości, lecz jest dostępny dla turystów.
Cerkiew św. Paraskewy w Stefkowej Cerkiew św. Paraskewy w Stefkowej
W wiosce Stefkowa mieści się drewniana greckokatolicka cerkiew św. Paraskewy (od 1953 r. kościół katolicki) wybudowana w latach 1836-1840 w miejscu starszej świątyni. Reprezentuje ona typ architektury cerkiewnej charakterystycznej dla tych terenów. W kościele obejrzeć można portret fundatora – Andrija Hirskiego. Z 1906 r. pochodzi dzwonnica . Wzniesienie obok kościoła (Mogiła Tatarska) to podobno miejsce pochówku chana tatarskiego poległego w bitwie pod koniec XVIII w.
Muzeum Przyrodnicze BPN w Ustrzykach Dolnych Muzeum Przyrodnicze BPN w Ustrzykach Dolnych
W 10-tysięcznej, nieformalnej stolicy Bieszczad – Ustrzykach Dolnych warto zwiedzić Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Muzeum utworzone w 1968 r. przybliża faunę i florę Bieszczadów, dokumentuje geologię tej części Karpat, podejmuje zagadnienia z dziedziny geomorfologii, hydrologii i klimatu Bieszczadów, a także przybliża kulturę materialną dawnych i obecnych mieszkańców tych ziem.
Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych-Jasieniu Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych-Jasieniu
W Jasieniu – dzielnicy Ustrzyk Dolnych znajduje się Parafia Matki Bożej Bieszczadzkiej – jedno z najważniejszych sanktuariów katolickich na terenie Bieszczadów. Niewielki murowany kościół wzniesiony został w 1743 r. w stylu barokowym. We wnętrzu jednonawowego, bezwieżowego kościółka obejrzeć warto ambonę z końca XVII w. z baldachimem. Z połowy XVIII w. pochodzi łódka z rzeźbą Dzieciątka Jezus i krzyżem.
Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja w Hoszowie Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja w Hoszowie
Położona na wzgórzu malownicza cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja (obecnie kościół katolicki) we wsi Hoszów wzniesiona została w 1936 r. w stylu huculskim, charakterystycznym dla terenów karpackich położonych około 150-200 km na południowy-wschód od Bieszczadów. Drewnianą świątynię na planie krzyża greckiego nakrywa kopuła kryta blachą. W latach 60. XX w. ujęcia cerkwi znalazła się w scenach filmu „Wilcze echa”, podejmującego tematykę bieszczadzką.
Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja w Rabem Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja w Rabem
W Rabem już w 1884 r. wydobywano ropę naftową. W miejscowości warto zobaczyć dawną cerkiew greckokatolicką św. Mikołaja. Niewysoka drewniana budowla o konstrukcji zrębowej powstała w obecnej formie w 1858 r. Mimo że od 1971 r. użytkowana jest jako rzymskokatolicki kościół Świętej Rodziny, podziwiać w niej można wyposażenie charakterystyczne dla świątyń obrządku wschodniego. Uwagę zwraca przede wszystkim piękny malowany ikonostas i carskie wrota. Ikony proroków Starego Testamentu pochodzą z...
Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Męczennika w Czarnej Górnej Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Męczennika w Czarnej Górnej
Duża bieszczadzka wieś Czarna była kiedyś miastem, lokowanym na prawie wołoskim w 1505 r. Na uwagę zasługuje tutejsza cerkiew greckokatolicka pw. św. Wielkiego Męczennika Dymitra (obecnie kościół katolicki Podwyższenia Krzyża Świętego). Powstała ona w 1834 r. jako przykład nurtu klasycyzującego w architekturze cerkiewnej – z fasadą wspartą na sześciu drewnianych kolumnach doryckich. Drewniana świątynia stanęła na kamiennej podmurówce. Ikonostas kościoła liczy około 130 lat, natomiast XVIII-wieczna...
Bieszczadzka Galeria „Barak” w Czarnej Bieszczadzka Galeria „Barak” w Czarnej
Podczas wizyty w Czarnej warto wstąpić do Bieszczadzkiej Galerii „Barak”, reklamującej się jako „Galeria Przyjazna Ludziom”. Placówka eksponuje prace zaprzyjaźnionych artystów (głównie żyjących i tworzących na terenie Bieszczadów), organizuje spotkania z literatami i prowadzi artystyczne działania interdyscyplinarne.
Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja w Polanie Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja w Polanie
We wsi Polana obejrzeć można zamienioną na kościół katolicki cerkiew greckokatolicką św. Mikołaja. Drewniana świątynia, uznawana za najstarszą cerkiewkę na terenie Bieszczadów, powstała około 1730 r., a może nawet na przełomie XVI-XVII w. Drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej została wzniesiona w 1922 r. Obok oglądać można pozostałości murowanego kościoła katolickiego wzniesionego w 1770 r. – dzwonnicę parawanową oraz nagrobki, które otaczały niegdyś świątynię.
Trasa piesza z Bukowca do Wołkowyi Trasa piesza z Bukowca do Wołkowyi
Z wioski Bukowiec można zrobić sobie pieszą wycieczkę zielonym szlakiem do Wołkowyi (pełna trasa wiedzie z Terki do Leska). Proponowany 4-kilometrowy odcinek wiedzie lasami i łąkami wzdłuż Sanu i jez. Solińskiego i pozwalana dotarcie do szczytu widokowego Kamień (618 m n.p.m.), skąd podziwiać można okoliczne bieszczadzkie szczyty.
Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku
Polańczyk istnieje od 1580 r. Miejscowość jest obecnie najpopularniejszym ośrodkiem wypoczynkowym w rejonie jez. Solińskiego, a także centrum sportów wodnych. Od 1974 r. miejscowość ma status uzdrowiska. Podczas spaceru po Polańczyku warto wstąpić do liczącego ponad 100 lat murowanego kościoła – Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, który pierwotnie był cerkwią unicką (do lat 40. XX w. większość mieszkańców Polańczyka stanowili Ukraińcy i Rusini). W świątyni znajduje się uznawana za cudowną...
Zapora i zespół elektrowni wodnych Solina-Myczkowce w Solinie Zapora i zespół elektrowni wodnych Solina-Myczkowce w Solinie
Ukończona w 1968 r. najwyższa w Polsce betonowa zapora (82 m) pozwoliła na spiętrzenie wód Sanu w miejscu dawnej miejscowości Solina. Woda zalała wtedy 185 gospodarstw, a około 3000 ludzi musiało zmienić miejsce zamieszkania. Powstałe w ten sposób „Bieszczadzkie Morze” – duże Jezioro Solińskie o powierzchni 22 km², otoczone malowniczymi Górami Sanocko-Turczańskimi, jest jedną z największych atrakcji regionu. Przyciąga miłośników żeglarstwa, kajakarzy, wędkarzy oraz amatorów kąpieli. W lecie...