Wycieczka Egzotyczna roślinność i historia zaklęta w granicie i cegle – wyprawa do miasteczek Pomorza Zachodniego

Wycieczka "Egzotyczna roślinność i historia zaklęta w granicie i cegle – wyprawa do miasteczek Pomorza Zachodniego"

liczba atrakcji: 14
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków, bliżej natury
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-23 10:50:54

Ocena: 0

Opis:
Wyprawa do miejscowości położonych na Pojezierzu Myśliborskim to okazja do poznania jednego z najpiękniejszych ogrodów dendrologicznych w kraju a także zanurzenia się w wiekowej historii miasteczek, które na przestrzeni swych dziejów wchodziły w skład Pomorza, Brandenburgii, Prus i Polski.

 
pałac w Przelewicach pałac w Przelewicach
Przelewice znane były już w XIV w. jako własność rodu von Schacków. Pod koniec XVIII w. tutejszy majątek został zakupiony przez berlińskiego urzędnika, Augusta Borgstede. Nowy właściciel uczynił z Przelewic znakomicie prosperujący majątek ziemski. W tym samym czasie wzniesiony został nowy pałac. Na zamówienia Borgstedego klasycystyczną budowlę wybudował w 1800 r. architekt Heinrich Gentz. W 1821 r. majątek należał do Augusty Arend, faworyty bratanka króla pruskiego, Augusta von Hohenzollerna. Piętrowy...
Ogród dendrologiczny w Przelewicach Ogród dendrologiczny w Przelewicach
Poza pałacem w Przelewicach na uwagę zasługuje znajdujący się za nim ogród dendrologiczny. Rośnie tam ponad 1200 gatunków drzew i krzewów. Dumą tego miejsca są wyjątkowo piękne w czasie kwitnienia jabłonie ozdobne i wiśnie japońskie, a także bambusy, drzewa mamutowe oraz gatunki sosen z Meksyku, Chin, Himalajów i Japonii. Latem w ogrodzie unosi się silny aromat olejków eterycznych. Placówka zaliczana jest do jednych z najważniejszych tego typu obiektów w Polsce. Powstała w XIX w. w wyniku przekształcenia...
granitowy krzyż i studzienka w Pyrzycach granitowy krzyż i studzienka w Pyrzycach
Już w X w. w Pyrzycach istniał gród, a prawa miejskie 13-tysięczne obecnie miasto otrzymało w 1263 r. Na skraju Pyrzyc, przy wjazdowej (od strony Przelewic) ul. Warszawskiej znajduje się granitowy krzyż i studzienka, przy której, zgodnie z tradycją, biskup Otto z Bambergu miał dokonać w 1124 r. chrztu Pomorzan. W 1824 r. studzienka została ozdobiona granitowymi blokami, a projektantem założenia byłą słynny Karl Friedrich Schinkel.
mury miejskie w Pyrzycach mury miejskie w Pyrzycach
Pomimo zniszczeń z okresu ostatniej wojny w Pyrzycach zachowały się fragmenty kamienno-ceglanych murów miejskich wraz z urządzeniami obronnymi – pięcioma basztami, kilkudziesięcioma półbasztami, Bramą Bańską oraz przyziemiem Bramy Szczecińskiej. Kwadratowa Brama Bańska, zwieńczona arkadowym fryzem i krenelażem, zdobiona jest blendami. Owalna Baszta Sowia ma nadbudowaną później wieżyczkę ze stożkowym hełmem.
kościół Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach kościół Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach
W pyrzyckim rynku znajduje się gotycki kościół Wniebowzięcia NMP – trójnawowa pseudobazylika. Ciekawa jest konstrukcja świątyni – jej prezbiterium ma tę samą szerokość i wysokość co nawa główna. Gotycki poaugustiański kościół jest trzecią pod względem wieku ceglaną budowlą Pomorza Zachodniego, a wznosi się w miejscu, gdzie stała niegdyś słowiańska świątynia Swarożyca. Odbudowany ze zniszczeń wojennych salowy kościół, wzniesiony na planie prostokąta, zwraca uwagę wielkimi, gotyckimi oknami, zdobionymi...
kaplica Św. Ducha w Pyrzycach kaplica Św. Ducha w Pyrzycach
Gotycka kaplica Świętego Ducha w Pyrzycach powstała jako część bractwa szpitalnego. Zbudowana została z kostki granitowej pod koniec XIII w. i przebudowana w XV, XVIII oraz XIX w. (po zniszczeniach z okresu ostatniej wojny– odbudowana). Do dziś podziwiać można portal ściany północnej, a nad nim fryz przedstawiający pelikana i baranka. Obecnie zabytek jest siedzibą biblioteki.
Kościół NMP Bolesnej w Pyrzycach Kościół NMP Bolesnej w Pyrzycach
Najstarszą budowlą sakralną Pyrzyc jest niewielki ceglany kościół NMP Bolesnej. Kościół powstał na tzw. Wzgórzu Chramowym, na którym wcześniej stać miała świątynia pogańska Swarożyca. Jednonawowa budowla powstała w 2 połowie XIII w. w stylu wczesnego gotyku. Kościół wieńczy barokowa wieżyczka dobudowana w XVIII w. We wnętrzu świątyni na uwagę zasługuje tryptyk.
Rynek i ratusz w Lipianach Rynek i ratusz w Lipianach
Już w IX w. w Lipianach, położonych pomiędzy dwoma jeziorami – Lipiańskim Północnym i Południowym – istniał gród Pomorzan, a od 1276 r. miejscowość (sprzedana przez biskupa kamieńskiego) należała do Brandenburgii. W średniowieczu Lipiany były znanym ośrodkiem warzenia piwa. W 4-tysięcznym miasteczku zachował się dawny układ urbanistyczny w postaci elipsy z czworobocznym rynkiem (pl. Wolności). W zachodniej części rynku wznosi się barokowo-klasycystyczny dwukondygnacyjny gmach ratusza zwieńczonego...
Mury obronne w Lipianach Mury obronne w Lipianach
Podobnie jak w wielu innych miasteczkach Zachodniego Pomorza, w Lipianach w relatywnie dobrym stanie zachowały się pozostałości średniowiecznych murów obronnych. Gotyckie kamienno-ceglane mury z czatowniami i dwiema bramami powstały w XIII-XV w. Z XIV stulecia pochodzą dwie zachowane bramy. Bramę Pyrzycką wieńczą: stożkowy hełm i krenelaż, a zdobiona blendami Brama Myśliborska nakryta jest dachem siodłowym.
Rynek i ratusz w Myśliborzu Rynek i ratusz w Myśliborzu
Myślibórz prawa miejskie otrzymał w 1270 r., a od 1298 do 1537 r. był stolicą brandenburskiej Nowej Marchii. W późniejszym okresie miasto niszczyły wrogie wojska i pożary, a ponowny jego rozwój nastąpił po uruchomieniu połączenia kolejowego w 1882 r. Historycznym centrum miasta jest otoczony kamieniczkami rynek (Rynek im. Jana Pawła II). Wznosi się na nim piętrowy klasycystyczny ratusz wybudowany w latach 1771-1772. Przypominający budowlę pałacową ratusz zdobi ryzalit na osi oraz dekoracje stiukowe...
kolegiata św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu kolegiata św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu
Duże wrażenie robi stojąca obok rynku gotycka kolegiata św. Jana Chrzciciela, wzniesiona w formie trójnawowej hali z masywną wieżą nakrytą wysokim stożkowym hełmem. Kościół budowany był w 2 połowie XIII w. (fragmenty granitowe) i przebudowany (jako budowla ceglana) w XV w. Jego wyposażenie stanowią: późnorenesansowy ołtarz główny (XVII w.) z płaskorzeźbą Ukrzyżowania i Wniebowstąpienia, zwieńczony postacią Chrystusa w otoczeniu aniołów (łączna wysokość ołtarza – 13,5 m), ambona z podobiznami ewangelistów...
kościół i klasztor Dominikanów w Myśliborzu kościół i klasztor Dominikanów w Myśliborzu
Z 2 połowy XIII w. pochodzi gotycki zespół klasztorny dominikanów w Myśliborzu, jedyny na terenie dawnej Nowej Marchii. W XIII w. kościół był świątynią dworską margrabiów Brandenburgii. W 1635 r. sklepienie kościoła zawaliło się, wówczas też świątynię skrócono o 1/3, do obecnych 42 m. W 1735 r. gotyckie sklepienia zastąpiono sufitami, dobudowano też szachulcową wieżę. Warto zwrócić uwagę na dwudzielny portal z około 1300 r. zdobiony dekoracją w formie liści dębu oraz liści winnej latorośli. Klasztor...
Mury obronne w Myśliborzu Mury obronne w Myśliborzu
W 2 połowie XIII w. Myślibórz został opasany murami obronnymi z granitu polnego, liczącymi 1900 m długości. W murze było 49 baszt (w większości łupinowych) oraz trzy bramy, które zachowały się do dziś. Ceglana dekorowana blendami brama Nowogródzka została wzniesiona w XIII-XIV w. (dziś mieści się w niej schronisko turystyczne). Brama Pyrzycka (1 połowa XIV w.), dekorowana blendami, nakryta jest dachem namiotowym (w zabytku mieści się pracownia archeologiczna tutejszego muzeum). Cylindryczna...
Kaplica Św. Ducha i Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu Kaplica Św. Ducha i Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu
Z połowy XIV w. pochodzi kaplica Św. Ducha. Budowla przechodziła zmienne koleje losu: była siedzibą gildii kupieckiej, w XVI w. była tu owczarnia i browar, w XVIII w. magazyn soli, a w XIX w. jednostka straży pożarnej. Ceglana dwukondygnacyjna budowla jest obecnie siedzibą Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Placówka eksponuje zbiory związane z dziejami miasta od wczesnego średniowiecza (VIII w.) po współczesność. Pozostałe eksponaty dotyczą historii, etnografii i archeologii. W Muzeum jest...