Wycieczka Kamienny poczet Piastów śląskich, Zegar życia i śmierci, malowany Stary Testament i 30-metrowa nawa

Wycieczka "Kamienny poczet Piastów śląskich, Zegar życia i śmierci, malowany Stary Testament i 30-metrowa nawa"

liczba atrakcji: 10
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: z dziećmi, śladami zabytków
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-24 11:23:40

Ocena: 0

Opis:
Wizyta w małych miasteczkach śląskich: Brzegu i Oławie to szansa na zobaczenie najwyższej próby zabytków architektury: monumentalnych gotyckich świątyń oraz renesansowych, barokowych zamków i przypominających pałace ratuszy.

 
Pałac i mauzoleum rodu Yorck von Wartenburg w Oleśnicy Małej Pałac i mauzoleum rodu Yorck von Wartenburg w Oleśnicy Małej
Oleśnica Mała przez wieki rozwijała się w cieniu istniejących tu klasztorów. W XIII w. Henryk Brodaty sprowadził do Oleśnicy Małej templariuszy. Ten legendarny zakon rozwiązano w 1312 r., a jego wielkiego mistrza Jakuba de Molaya spalono na stosie jako heretyka. Dobra templariuszy w Oleśnicy Małej przejęli joannici. Od XVII w. do sekularyzacji klasztor zajmowali z kolei kawalerowie maltańscy. W 1814 r. zespół klasztorny otrzymał pruski gen. Hans Yorck von Wartenburg, który zasłużył się licznymi...
kościół św. Marcina w Owczarach kościół św. Marcina w Owczarach
We wsi Owczary na uwagę zasługuje gotycki kościół św. Marcina, zbudowany w 2 połowie XV w., a potem dwukrotnie rozbudowywany i przebudowany: w XVI oraz XVII w. Wewnątrz zachwyt budzi barokowe wyposażenie: ołtarz główny z obrazem Wniebowzięcia NMP, ambona, prospekt organowy, barokowe rzeźby i obrazy. Z wcześniejszych epok zachowało się późnogotyckie kamienne sakramentarium. We wsi stoi również kilka figur i kapliczek.
kościół św. Jakuba Apostoła w Małujowicach kościół św. Jakuba Apostoła w Małujowicach
Jedna z ciekawszych świątyń na Szlaku Polichromii Brzeskich stoi w Małujowicach. Tamtejszy gotycki kościół św. Jakuba Apostoła z XIII w. to od zewnątrz niepozorna konstrukcja, z wieżą z XVI w. krytą „śląskim” szpikulcem. Prawdziwe skarby kryją się w środku. Ściany są dokładnie pokryte wspaniałą gotycką polichromią z różnych okresów: od końca XIV po początek XVI stulecia. Malowidła mają tematykę biblijną, dlatego były bardzo przydatne w czasach, kiedy większość wiernych nie umiała pisać ani czytać....
Zamek Piastów Śląskich w Brzegu Zamek Piastów Śląskich w Brzegu
Leżący mniej więcej w połowie drogi między Wrocławiem a Opolem Brzeg pełen jest cennych zabytków. Jego historia jest wyjątkowo długa – jeśli wierzyć mapie Klaudiusza Ptolemeusza, osada istniała tu już ponad 1800 lat temu. Pierwsza pewna wzmianka o „Wysokim Brzegu” pochodzi jednak z 1234 r. (wkrótce potem otrzymał on prawa miejskie). Od 1311 r. przez kilkaset lat miasto było stolicą księstwa brzeskiego i legnicko-brzeskiego. Pod koniec II wojny światowej walki o Brzeg trwały przez kilka miesięcy...
kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Brzegu
Naprzeciw zamku stoi barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z lat 1734-1739, którego rozmiary zdradzają, że dawniej należał do jezuitów. Fasadę barokowej świątyni flankują dwie wieże nakryte smukłymi hełmami. Sklepienie kościoła jest ozdobione iluzjonistycznymi freskami.
ratusz w Brzegu ratusz w Brzegu
Przy rynku w Brzegu stoi ratusz o bryle tak wyszukanej, że początkowo można go pomylić z zamkiem. Jest renesansową budowlą, powstałą w latach 1570–1577, z ozdobnymi szczytami i smukłą wieżyczką. W środku najpiękniejsze są Wielka Sala Stropowa z drewnianym sklepieniem z 1648 r. oraz Sala Rajców (z 1746 r.) z nietypowymi barokowymi szafami na akta mieszczan.
kościół św. Mikołaja w Brzegu kościół św. Mikołaja w Brzegu
W Brzegu wzrok przykuwa potężna sylwetka kościoła św. Mikołaja (z lat 1370–1417), z dwiema masywnymi wieżami i wysokim szczytem między nimi. Jest to gotycka świątynia w formie trójnawowej bazyliki. Główna nawa ma 30 m wysokości i jest jedną z najwyższych na Śląsku). W prezbiterium widnieje gotycki tryptyk z 1500 r. Jeszcze starsze są odkryte w kościele gotyckie freski z 1. połowy XV w. W świątyni zaczyna się niebieski Szlak Polichromii Brzeskich. Wiedzie przez miejscowości z kościołami, w których...
Zamek książąt legnicko-brzeskich w Oławie Zamek książąt legnicko-brzeskich w Oławie
Nad Odrą i Oławą leży 30-tysięczna obecnie Oława, ciesząca się prawami miejskimi już od XIII w. Wielokrotnie niszczona przez rozmaite wojska i dziesiątkowana przez epidemie (m.in. dżumy), nigdy nie stała się dużym miastem. Zamek książąt legnicko-brzeskich powstał latach 1359-1398. W swoich dziejach miał wielu właścicieli, a jednym z nich był Jakub Sobieski, syn Jana III, zwany Fanfanikiem (w czasie jego rządów miasto przeżywało największy rozkwit). Ważną postacią w dziejach budowli była księżna...
ratusz w Oławie ratusz w Oławie
Osobliwością Oławy jest niezwykła wieża ratuszowa. Mimo wielu wojen, które dotknęły miejscowość, zachowała się ona w oryginalnym stanie z XVII w. Ma cztery tarcze zegara i cztery figury poruszające się przy wybijaniu godzin. Od strony wschodniej kogut goni kurę, od zachodu król Salomon rusza szablą, od strony południowej Śmierć porusza kosą, a od północnej - kula ziemska z księżycem wykonuje w ciągu 28 dni pełny obrót. Według miejscowej legendy nad zegarem pracowało trzech zegarmistrzów. Prace zaczął...
kościół Matki Bożej Pocieszenia w Oławie kościół Matki Bożej Pocieszenia w Oławie
W kościele Matki Bożej Pocieszenia w Oławie dopatrzyć się można różnych stylów. Prezbiterium jest gotyckie (z ok. 1300 r.), korpus głównie renesansowy (z 1587 r.), a w wyposażeniu dominuje manieryzm i barok.