Wycieczka Kraków dla początkujących

Wycieczka "Kraków dla początkujących"

liczba atrakcji: 16
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: śladami zabytków
autor: mnf
data dodania wycieczki: 2011-08-25 15:05:10

Ocena: 3.8

Opis:
Kto jeszcze nigdy nie był w Krakowie, koniecznie powinien poznać najbardziej charakterystyczne zabytki tego miasta. Wycieczka obejmuje najważniejsze obiekty krakowskiego Wawelu, Rynku Głównego oraz dzielnicy Kazimierz, jak również obowiązkowy punkt programu - kopiec Kościuszki.

 
Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie
Serce Polski, jakim był Wawel jako siedziba władców, nadal nim pozostaje w wymiarze duchowym. Bicie dzwonu Zygmunta obwieszcza najważniejsze wydarzenia w ojczyźnie, wśród podziwiających wawelskie krużganki i katedrę są wszystkie głowy państw, które goszczą w Krakowie. Wzgórze wawelskie już za czasów państwa Wiślan było ośrodkiem władzy. W X w. istniała tu rezydencja książęca (palatium), czego śladem jest odkryta w 1917 r. rotunda NMP (św. Feliksa i Adaukta), która była zapewne pałacową kaplicą....
Wawel w Krakowie Wawel w Krakowie
Nazwa Wawelu może oznaczać wąwóz, rzeczywiście istniejący niegdyś na wzgórzu wawelskim, ale nierzadkie są hipotezy, że „wawel” to wyspa wśród mokradeł. Przypuszcza się, że pierwszą budowlą postawioną na wzgórzu wawelskim była rotunda Najświętszej Marii Panny – wzniesiono ją około 1000 r. Podczas panowania Leszka Czarnego powstał zamek o charakterze wczesnogotyckim. Za rządów Władysława Łokietka dokonano również podziału na zamek wyższy i niższy. Kazimierz Wielki przebudował warownię w budowlę gotycką...
Katedra na Wawelu w Krakowie Katedra na Wawelu w Krakowie
Z pierwszej katedry na Wawelu, powstałej za Bolesława Chrobrego, nie przetrwało wiele, zwłaszcza że na przełomie XI i XII w. na jej miejscu wzniesiono kolejną katedrę, od fundatora – Władysława Hermana – nazwaną Hermanowską. Jej pozostałością jest krypta św. Leonarda o typowo romańskiej architekturze, z krzyżowym sklepieniem, podpartym dwoma rzędami kolumn. Obecna, gotycka budowla pochodzi z lat 1320–1364. W ciągu dwóch następnych stuleci dobudowywano do niej liczne kaplice. Najpiękniejszą z nich...
Sala Senatorska na Wawelu w Krakowie Sala Senatorska na Wawelu w Krakowie
Sala Senatorska na Wawelu ma powierzchnię 240 m2. To największa z zamkowych komnat, pięknie zdobiona cyklem pięciu zachwycających arrasów „Dzieje Pierwszych Rodziców”, a także sześcioma werdiurami. Ustawione pod ścianą fotele są kopiami sprzętów z XVII w.
sala Pod Ptakami na Wawelu w Krakowie sala Pod Ptakami na Wawelu w Krakowie
Po rzeźbach ptaków umieszczonych pod stropem wawelskiej sali Pod Ptakami pozostała tylko nazwa – same rzeźby spłonęły podczas pożaru, który wybuchł na zamku na początku XVIII w. Nawiązania do dawnej ozdoby zawarte zostały we fryzie autorstwa Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, powstałym w 1929 r. Warto tu zwrócić uwagę na kominek z herbami Polski i Wazów, wykonany w stylu wczesnobarokowym. Ciekawe są marmurowe portale – dzieło Jana Trevano - oraz XVII-wieczny holenderski kabinet. Przy sali Pod Ptakami...
komnaty królewskie w Krakowie komnaty królewskie w Krakowie
Na zwiedzających niezwykłe wrażenia czekają tuż po wejściu do komnat królewskich na Wawelu. Na parterze znajdują się portale z kamienia, których twórcą jest mistrz Benedykt. Przepiękna ozdoba komnat to arrasy. Wśród nich jest 19 dużych dzieł przedstawiających motywy biblijne, 44 arrasy krajobrazowo-zwierzęce (czyli tzw. werdiury) i dużo arrasów monogramowych, herbowych czy okołookiennych. W sali Turniejowej odbywano przed wiekami narady, tutaj też poselstwa oczekiwały na przyjęcie przez króla....
Barbakan w Krakowie Barbakan w Krakowie
Krakowska forteczka, zwana Barbakanem lub rondlem, miała strzec miasta przed najazdem tureckim. Ta niezwykła budowla obronna, bardzo trudna do zdobycia, pojawiła się w końcu XV stulecia, a jej fundatorem był król Jan Olbracht. Na jej murach widnieje siedem wieżyczek, tworzących naprzemienny układ okrągłych i ośmiokątnych baszt. Prócz tego ostrzeliwanie nieprzyjaciela mogło odbywać się ze 130 specjalnych otworów rozlokowanych na trzech poziomach budowli. Środek rondla pozostawiono niezabudowany,...
Rynek Główny w Krakowie Rynek Główny w Krakowie
Przywilej lokacyjny, nadany Krakowowi w 1257 r., zawierał założenia jego układu urbanistycznego. Środek miejskiej szachownicy ulic wyznaczał kwadratowy rynek o boku 200 m. Największemu średniowiecznemu rynkowi Europy urody dodaje wiele rozmaitych zabytkowych budowli i kamienic. Z okresu przedlokacyjnego, z XII w. pochodzi niewielki kościółek św. Wojciecha. Wybudowano go ponoć na miejscu świątyni pogańskiej, a kazania miał w nim głosić św. Wojciech przed wyprawą do Prus. Ślady budowli z tak zamierzchłych...
kościół Mariacki w Krakowie kościół Mariacki w Krakowie
Wśród krakowskich gotyckich bazylik (do których zaliczają się kościół Dominikanów oraz świątynie św. Katarzyny i Bożego Ciała na Kazimierzu) najbardziej znany jest kościół Mariacki, wybudowany w XIV w. Stało się tak nie tylko z powodu jego nietypowego wyglądu – znacznie różniących się wysokością wież, które w założeniu miały wyglądać identycznie – ale przede wszystkim za sprawą ołtarza Mariackiego, wyrzeźbionego przez Wita Stwosza w latach 1477–1489. Ołtarz z ruchomymi skrzydłami, którego główną...
ratusz w Krakowie ratusz w Krakowie
Zbudowana na planie kwadratu wieża krakowskiego Ratusza ma 70 m wysokości. Początkowo miała zwieńczenie bardzo podobne do tego, które zdobiło wyższą z wież kościoła Mariackiego. W drugiej połowie XVII stulecia, po pożarze, otrzymała hełm, wykonany już w barokowej konwencji. Stanowi zaledwie część dawnych zabudowań siedziby miejskich rajców. Powstała ona na przełomie XIII i XIV w. – do wieży przylegała od strony północnej. Przy nią znajdowało się również miejsce kaźni, oddzielone od pozostałej części...
Sukiennice w Krakowie Sukiennice w Krakowie
Jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Krakowa, Sukiennice, jest halą targową, tyle że średniowieczną – pierwsze kramy sukienne stanęły tu na mocy nadanego miastu przywileju lokacyjnego. Początki zachowanej do naszych czasów budowli sięgają 1358 r., gdy powstała murowana hala długości 108 m. Spłonęła ona w 1555 r. Odbudowanym wkrótce Sukiennicom dodano kolumnowe loggie i attyki, a rzeźbiarz Santi Gucci stworzył fantastyczne maszkarony. Na piętrze tej nadal pełniącej funkcje handlowe budowli...
Kazimierz w Krakowie Kazimierz w Krakowie
Kazimierz, obecnie dzielnica Krakowa, był oddzielonym od Wawelu dawnym korytem Wisły samodzielnym miastem z własnym ratuszem (dziś znajduje się w nim muzeum etnograficzne). Założył go Kazimierz Wielki w 1335 r., a dopiero w XIX w. został włączone w obręb Krakowa. Dla licznie osiedlającej się tu społeczności żydowskiej wydzielono osobny kwartał, od części chrześcijańskiej odgraniczony murem i parkanami, zlikwidowanymi w 1800 r. Nad chrześcijańską częścią Kazimierza górują dwie gotyckie bazyliki:...
Ulica Szeroka w Krakowie Ulica Szeroka w Krakowie
Kazimierz (obecnie część dzielnica Stare Miasto) był samodzielnym miastem, oddzielonym od Krakowa dawnym korytem Wisły. Założył go Kazimierz Wielki w 1335 r., a dopiero w XIX w. został włączone w granice Krakowa. Dla licznie osiedlającej się tu społeczności żydowskiej wydzielono osobny kwartał, od części chrześcijańskiej odgraniczony murem i parkanami, zlikwidowanymi w 1800 r. Zwiedzanie tego szczególnego miejsca w Krakowie rozpocząć można od ul. Szerokiej, która jako miejsce zamieszkania...
Muzeum Narodowe w Krakowie Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie ma bardzo bogate zbiory sztuki o wyjątkowym znaczeniu dla polskiej kultury (wśród nich jest m.in. gotycka rzeźba „Madonna z Krużlowej”). Oprócz organizowania wystaw stałych i czasowych w gmachu głównym przy Alejach Trzech Wieszczów, placówka opiekuje się także m.in. Sukiennicami, Domem Jana Matejki przy ul. Floriańskiej oraz Muzeum Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Kanoniczej.
Lajkonik w Krakowie Lajkonik w Krakowie
Według tradycji w XIII w. Kraków ocalał od najazdu tatarskiego dzięki walecznej postawie zwierzynieckich flisaków. Jeden z nich, zabiwszy ważnego wojownika Tatarów, przywdział jego strój i tak wjechał do miasta, obwieszczając mieszkańcom nowinę o zwycięstwie. To na poły legendarne wydarzenie świętowane jest co roku w oktawę Bożego Ciała. Orszak Lajkonika wyrusza wówczas spod klasztoru Norbertanek, by przez ulice Krakowa dotrzeć na Rynek. Świta dzielnego flisaka liczy ok. 30 osób. Wśród nich są postacie...
Kopiec Kościuszki w Krakowie Kopiec Kościuszki w Krakowie
19 lipca 1820 r. władze Wolnego Miasta Krakowa uchwaliły decyzję o budowie mogiły naczelnika insurekcji – Tadeusza Kościuszki. Dwa lata wcześniej ze Szwajcarii sprowadzono trumnę z jego zwłokami. Spoczęła ona w krypcie św. Leonarda na Wawelu. Kopiec Kościuszki miał stanąć na najwyższym wzniesieniu w okolicach Krakowa (293 m n.p.m.). Do budowy użyto ziemi z pól bitewnych – spod Maciejowic, Racławic, Szczekocin i Dubienki. U podstawy złożone zostały m.in. kule pochodzące z bitwy pod Racławicami. Prace...