Wycieczka Królestwo zegarów, monarszy skarbiec, kielecka wieś sprzed stuleci i rajska jaskinia

Wycieczka "Królestwo zegarów, monarszy skarbiec, kielecka wieś sprzed stuleci i rajska jaskinia"

liczba atrakcji: 13
czas zwiedzania: dwudniowa
kategoria: z dziećmi, śladami zabytków, bliżej natury
autor: marcinha
data dodania wycieczki: 2011-05-31 08:46:28

Ocena: 4

Opis:
Jędrzejów pełen jest niespodzianek – można tu kontemplować w mrocznym opactwie cystersów w Jędrzejowie, nacieszyć wzrok wymyślnymi zegarami w znakomitym Muzeum im. Przypkowskich oraz wybrać się mini-kolejką do Pińczowa. Nie miej atrakcji czeka na gości udających się na północ – staną pod majestatycznymi ruinami zamku królewskiego w Chęcinach i zgłębią tajemnice słynnej Jaskini Raj.

 
opactwo Cystersów w Jędrzejowie opactwo Cystersów w Jędrzejowie
Jędrzejów, główne miasto Niecki Nidziańskiej, znany był już w XII w. pod nazwą Brzeźnica, a w 1271 r. Jędrzejów uzyskał prawa miejskie . Ówczesna pozycja Jędrzejowa (liczył wówczas już 3 tys. mieszkańców) miała ścisły związek z istnieniem tu pierwszego w Polsce (od 1139 r.) opactwa cystersów, jednego z najważniejszych zespołów klasztornych Polski piastowskiej. Początek dała mu późnoromańska bazylika, przebudowana w XV w. w stylu późnogotyckim i przekształcona w latach 1728-1754 w duchu baroku....
Rynek i Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie Rynek i Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
Przy rynku (pl. Kościuszki) w Jędrzejowie znaleźć można słynne Muzeum im. Przypkowskich, gromadzące niemal wszystkie typy zegarów słonecznych od XV w. po czasy najnowsze. Niezwykle interesująca kolekcja gromadzona była od 1895 r. przez nestora rodu, lekarza Feliksa Przypkowskiego. Obecnie zbiór liczy ponad 600 zegarów oraz astronomicznych przyrządów pomiarowych i już przed wojną należał do największych na świecie (większe zbiory zegarów słonecznych są tylko w Chicago i Oksfordzie). Wśród eksponatów...
Kościół Trójcy Świętej w Jędrzejowie Kościół Trójcy Świętej w Jędrzejowie
Na uwagę zasługuje także jędrzejowski kościół Trójcy Świętej. Powstał na początku XV w., a w 1467 r. zbudowana została interesująca południowa kaplica. Pod koniec kościół nabrał cech architektury renesansowej, a w latach 1754-1762 do świątyni dobudowano nawy boczne. Mimo późniejszych przebudów warto odszukać cenne zabytki – krucyfiks i brązową chrzcielnicę, pochodzące z XV w. We wspomnianej kaplicy warto zerknąć na sklepienie sieciowe i XVI-wieczną polichromię. W ścianie południowej zachowała...
Kolej wąskotorowa „Express Ponidzie” w Pińczowie Kolej wąskotorowa „Express Ponidzie” w Pińczowie
Zachodnią część Ponidzia można przejechać koleją wąskotorową. „Express Ponidzie” jeździ z Jędrzejowa do Pińczowa i odwrotnie. W sezonie kolejka kursuje w niedziele.
Kościół św. Szczepana Diakona w Mnichowie Kościół św. Szczepana Diakona w Mnichowie
Około 10 km na północ od Jędrzejowa znajduje się Mnichów. Zachował się tam pochodzący z lat 1765-1770 modrzewiowy kościół św. Szczepana Diakona, fundacja Macieja Łubieńskiego, ówczesnego właściciela wsi. Uznawany jest on za jedyną drewnianą świątynię w kraju z zachowanym wystrojem rokokowym. Kościół wzniesiono na planie krzyża, nad jego bryłą wznosi się niewysoka kopuła ze zgrabną latarnią na szczycie. Z drewna modrzewiowego zbudowano także rokokowe wyposażenie – ambonę, konfesjonał,...
Ruiny zamku w Sobkowie Ruiny zamku w Sobkowie
Warto złożyć wizytę w leżącym po sąsiedzku Sobkowie, by zobaczyć tam ruiny zamku rycerskiego w typie palazzo in fortezza. Budowlę wzniósł Stanisław Sobek, starosta małogoski i warszawski oraz podskarbi wielki koronny. Zamek stanął w latach 1560-1570 na planie prostokąta. Dwa wieku później, na zamówienie rodu Szaniawskich królewski architekt Francesco Placidi przebudował zamek w rezydencję wczesnoklasycystyczną. Dziś pozostałości pałacu z wysokimi kolumnami jońskimi sprawiają raczej wrażenie...
Kościół św. Stanisława w Sobkowie Kościół św. Stanisława w Sobkowie
Fundator zamku – Stanisław Sobek wraz z budową zamku wzniósł około 1560 r. murowany budynek zboru ariańskiego. Tuż po śmierci podskarbiego (w 1569 r.) jego syn, także Stanisław zamienił zbór w kościół katolicki. Jednonawowy kościółek zbudowany został na planie krzyża, a po jego bokach wzniesione zostały dwie kaplice. W odnowionym w ostatnich latach kościele warto obejrzeć epitafia z XVIII i XIX w.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni
Do Tokarni warto zajrzeć ze względu na zorganizowany tu skansen – Muzeum Wsi Kieleckiej. Na obszarze 70 ha zaprezentowano przykłady dawnego budownictwa Kielecczyzny. Ekspozycja podzielona jest na kilka tematów: małomiasteczkowy, wyżynny, dworsko-folwarczny, budownictwa świętokrzyskiego i budownictwa terenów lessowych. W tym ostatnim można zobaczyć unikatową studnię dworską ze wsi Góry Pińczowskie z zachowanym kieratem. Przed odwiedzeniem skansenu warto zapoznać się z terminarzem organizowanych tu...
zamek w Chęcinach zamek w Chęcinach
Znakiem rozpoznawczym Chęcin, niewielkiej miejscowości przy trasie z Kielc do Krakowa, są ruiny zamku na stromym wzgórzu. Warownia powstała w XIII lub na początku XIV w. Jej wydłużony kształt dopasowano do kształtu wzgórza, co znacznie podniosło walory obronne. Uważana za jedną z najsilniejszych w kraju, twierdza pełniła ważne funkcje. Przez pewien czas przechowywany był tu skarbiec koronny. W 1331 r. król Władysław Łokietek zwołał w zamku wielki zjazd rycerstwa z całego kraju, który stał się pierwowzorem...
Kościół św. Bartłomieja w Chęcinach Kościół św. Bartłomieja w Chęcinach
Zamek nie jest jedynym zabytkiem Chęcin. Z tego samego okresu pochodzi leżący między zamkiem i rynkiem kościół św. Bartłomieja (około 1315-1350). Uznaje się, że fundatorem świątyni był król Władysław Łokietek. Trójnawowa gotycka budowla zwieńczona jest wieżyczką z 1830 r. Warto wejść do środka, by obejrzeć wczesnobarokowy ołtarz główny oraz piękne renesansowe stalle. Dobudowana do kościoła manierystyczna Kaplica Trzech Króli z 1614 r. jest jedyną na Ziemi Świętokrzyskiej, ufundowaną przez...
Synagoga w Chęcinach Synagoga w Chęcinach
Po 1638 r. wybudowana została synagoga w Chęcinach. Stało się to możliwe po wydaniu specjalnej zgody przez Władysława IV. Po najeździe Siedmiogrodzian w 1657 r. świątynia została odrestaurowana. Zdewastowany w czasie ostatniej wojny obiekt został odremontowany z przeznaczeniem na siedzibę kilku instytucji kulturalnych. Ceglano-kamienny gmach synagogi wzniesiony został w stylu renesansowym. Wnętrze wparte na sklepieniu kolebkowym z lunetami kryje XVII-wieczny portal wykonany z chęcińskiego...
jaskinia Raj jaskinia Raj
Jedną z najpiękniejszych jaskiń w Polsce udostępnionych do zwiedzania jest jaskinia Raj, położona w pobliżu miejscowości Chęciny. Jest to unikatowy obiekt w tej części kraju, pod względem bogactwa i urody szaty naciekowej porównywalny z wielkimi jaskiniami w górach Słowacji. Odkryty został przypadkiem w latach 60. minionego stulecia, podczas eksploatacji wapienia na wzgórzu Malik. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych już w 1972 r. udostępniono go do zwiedzania. Długość korytarzy jaskini wynosi...
Ruiny pałacu Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim Ruiny pałacu Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim
Z lat 1649-1655 pochodził pałac rodziny magnackiej Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim. Kamienno-ceglaną budowlę wzniósł działający głównie w Ziemi Sandomierskiej Tomasz Poncino. Piękny pałac był do pewnego stopnia kopią innej pracy architekta – zachwycającego pałacu biskupów w Kielcach. Pałac niestety spłonął w 1860 r. i nie został odbudowany, lecz zachowała się większość jego murów, a także detale architektoniczne.