Wycieczka Kryształowe sklepienia katedry, bunkry nadrzeczne, 200-letnie drewniane chałupy i królestwo łosia

Wycieczka "Kryształowe sklepienia katedry, bunkry nadrzeczne, 200-letnie drewniane chałupy i królestwo łosia"

liczba atrakcji: 11
czas zwiedzania: jednodniowa
kategoria: z dziećmi, śladami zabytków, dla miłośników techniki, bliżej natury
autor: mnf
data dodania wycieczki: 2011-05-13 12:05:12

Ocena: 0

Opis:
Pogranicze Kurpiowszczyzny, Mazowsza i Podlasia to rozległy płaski krajobraz, który urozmaica dramatycznie przedzierająca się przez te ziemie Narew. Można odkryć tu zróżnicowane atrakcje – gotyckie i barokowe świątynie, czarujący skansen, zespół umocnień nad Narwią, a podczas spaceru w Parku Krajobrazowym stanąć oko w oko z łosiem.

 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
W stolicy Kurpiów wątki wojenne splatają się z ludowymi. Miasto i jego okolice były wielokrotnie areną działań wojennych (podczas potopu szwedzkiego, powstań kościuszkowskiego i listopadowego, wojen napoleońskich oraz światowych). W wyniku działań wojennych miasto było wielokrotnie niszczone, a następnie – wytrwale odbudowywane (co wiele mówi o charakterze zamieszkujących je Kurpiów!). Zawieruchy dziejowe upamiętnia mauzoleum przegranej bitwy wojsk polskich z rosyjskimi w 1831 r., a także interesujący...
ratusz w Ostrołęce ratusz w Ostrołęce
Naprzeciwko muzeum stoi ratusz, klasycystyczna budowla o szlachetnych proporcjach, zwieńczona szczególnie smukłą wieża. Ratusz wzniesiony został w 1824 r., a po zniszczeniu podczas I wojny światowej został odbudowany w 1924 r., a następnie przebudowany w latach 60. XX w. (zatracił cechy stylowe). Pośrodku placu stoi pomnik upamiętniający gen. Józefa Bema, bohatera bitwy o Ostrołękę w 1831 r.
kościół farny Nawiedzenia NMP w Ostrołęce kościół farny Nawiedzenia NMP w Ostrołęce
Warto pospacerować otaczającymi rynek uliczkami, odwiedzić kościół farny Nawiedzenia NMP. Ta najstarsza świątyni miasta powstała w 1399 r. dzięki fundacji księcia mazowieckiego Janusza I Starszego (pozostałością pierwotnego gotyckiego kościoła jest prezbiterium). Przebudowana w XVIII w., fara jest obecnie zabytkiem architektury barokowej (barokowe w większości jest też wyposażenie wnętrza). W ścianie zewnętrznej warto odszukać kamienne i metalowe kule – są one pamiątką burzliwych dni „potopu” szwedzkiego....
zespół klasztorny Bernardynów w Ostrołęce zespół klasztorny Bernardynów w Ostrołęce
Warto odwiedzić także pobernardyński zespół klasztorny z lat 1666-1696, (fundacja sędziego ziemi nurskiej Tomasza Gocłowskiego) będący największym kompleksem architektury sakralnej w mieście. We wnętrzu kościoła św. Antoniego Padewskiego na uwagę zasługują przede wszystkim barokowe polichromie z XVIII w. pędzla Walentego Żebrowskiego. Przedstawiają one sceny z życia patrona świątyni. Warto obejrzeć też barwne, zdobione rzeźbami ołtarze. Klasztor posiada wirydarz i dziedziniec otoczony krużgankami.
Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie
W Nowogrodzie działa Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika (oddział Muzeum Północno-Mazowieckiego). Założony w 1924 r., nosi imię swojego twórcy - wybitnego etnografa i rodowitego Kurpia. Gromadzi tradycyjne budowle Puszczy Kurpiowskiej, a także sprzęty domowe i gospodarskie. Można tu zwiedzić zagrody chłopskie, dwór szlachecki, a także wiatrak, olejarnię, kuźnię i młyn wodny. Osobna część ekspozycji jest poświęcona bartnictwu puszczańskiemu – tradycyjnemu zajęciu Kurpiów.
linia umocnień w Nowogrodzie linia umocnień w Nowogrodzie
Nowogród leży pomiędzy dwoma liniami umocnień z czasów II wojny światowej: polską z 1939 r. na północ i sowiecką z 1940 r. na południe od miasta. Toczyły się tu ciężkie walki – 7 września 1939 r. zaledwie 600 żołnierzy polskich przez 4 dni skutecznie broniło się przed 17 000 Niemców. Linia umocnień ciągnie się wzdłuż Narwi na północny wschód od miasta, między Nowogrodem a miejscowością Szablak (zielony szlak wiedzie w okolice dobrze zachowanych bunkrów). Najłatwiej trafić do schronu przy moście...
Katedra św. Michała Archanioła w Łomży Katedra św. Michała Archanioła w Łomży
Łomża jest malowniczo położona na skarpie nad Narwią, na terenach bagiennych. Niegdyś była miastem pogranicza Mazowsza i Podlasia, a przy tym ośrodkiem administracji, handlu i kultury. Najdawniejszy zalążek miasta jest Stara Łomża z Górą Królowej Bony, gdzie widać ślady dawnego grodu otoczonego wałami obronnymi. Mimo bardzo szybkiego rozwoju jako stolicy województwa (1975-1998), niemal 70-tysięczna obecnie Łomża zachowała urok prowincjonalnego miasteczka. W mieście warto odwiedzić późnogotycką...
Kościół Kapucynów pw. Matki Bożej Bolesnej w Łomży Kościół Kapucynów pw. Matki Bożej Bolesnej w Łomży
Inną interesującą świątynią jest kościół Kapucynów pw. Matki Bożej Bolesnej, wzniesiony w stylu baroku toskańskiego. Świątynia powstawała między 1763 i 1784 r. W kościele oglądać można obraz „Zdjęcie z krzyża” pędzla Sylwestra Mirysa, nadwornego malarza Branickich z Białegostoku, a także płótna Szymona Czechowicza. W bocznej kaplicy, która powstała w 1859 r., znajduje się krucyfiks pochodzący z kościoła katolickiego w Połocku (obecnie na terenie Białorusi), podarowany przez generała i namiestnik...
Stary Rynek i ratusz w Łomży Stary Rynek i ratusz w Łomży
Na Starym Rynku oglądać można zbudowane po wojnie pseudobarokowe podcieniowe kamieniczki (przed wojną stały tu głównie kamienice klasycystyczne). We wschodniej części rynku warto zerknąć na klasycystyczny ratusz z wieżą zegarową. Ratusz powstał w latach 1822-1823 według projektu architekta Aleksandra Groffe. W charakterystycznym budynku masywna wieża (na osi) została wtopiona w bryłę ratusza.
Muzeum Północnomazowieckie w Łomży Muzeum Północnomazowieckie w Łomży
Nie można pominąć położonego w centrum miasta Muzeum Północnomazowieckiego. Objaśnia ono historię miasta i regionu łomżyńskiego, posiada ekspozycję archeologiczną, numizmatyczną, kolekcję rękodzieła i sztuki ludowej, a także wyrobów z bursztynu.
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi chroni zróżnicowany krajobraz bagienno-torfowej doliny z meandrującą rzeką z licznymi starorzeczami, łachami, podmokłymi łąkami. Na okalających ją wzgórzach morenowych rosną lasy sosnowe. Spotyka się tu łosie, żółwie błotne, bobry, borsuki i liczne ptaki wodnobłotne.